Obserwuj
Filip Chybalski
Filip Chybalski
Zweryfikowany adres z p.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The replacement rate: An imperfect indicator of pension adequacy in cross-country analyses
F Chybalski, E Marcinkiewicz
Social indicators research 126, 99-117, 2016
972016
Otwarte fundusze emerytalne w Polsce
F Chybalski
Wydawnictwo CH Beck, 2009
48*2009
The multidimensional efficiency of pension system: Definition and measurement in cross-country studies
F Chybalski
Social indicators research 128, 15-34, 2016
422016
Measuring the multidimensional adequacy of pension systems in European countries
F Chybalski
DISCUSSION PAPER PI-1204, 2012
402012
Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego: koncepcja analizy i próba pomiaru
F Chybalski
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe/Politechnika Łódzka, 1-1, 2012
36*2012
Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych
F Chybalski
Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2016
302016
A new proposal of pension regimes typology: Empirical analysis of the OECD countries
E Marcinkiewicz, F Chybalski
Journal of Economic Policy Reform 22 (1), 84-99, 2019
282019
How to measure and compare pension expenditures in cross-country analyses? Some methodological remarks
E Marcinkiewicz, F Chybalski
International Journal of Business and Management 2 (4), 43-59, 2014
23*2014
Organizacja jako obiekt badań - od zbierania danych do analizy wyników
F Chybalski, M Matejun
Nauka o organizacji., 2013
20*2013
The resilience of pension systems in the CEE countries to financial and economic crisis: The need for higher diversification
F Chybalski
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2011
162011
Does the professional activity of older workers contribute to youth unemployment? A crosssection study of European countries.
F Chybalski, E Marcinkiewicz
Business & Economic Horizons 10 (4), 2014
152014
Financial stability of pension systems: A cross country analysis
F Chybalski
Proceedings of the 14th international conference on finance and banking, 150-158, 2014
14*2014
Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej: studium teoretyczno-empiryczne
F Chybalski
Wydawnictwo CH Beck, 2018
13*2018
O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu
F Chybalski
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 67 (1214), 5-18, 2017
112017
Dobrowolność przynależności do OFE a dywersyfikacja ryzyka w systemie emerytalnym w Polsce
F Chybalski
Chybalski F.(red.), Marcinkiewicz E.(red.), Współczesne zabezpieczenie …, 2013
9*2013
The Choice of Open Pension Fund made by Citizens of Poland in the Year 2003-2009
F Chybalski
Discussion Paper PI-1102, 2011
9*2011
Liberalization of pension systems in Central and Eastern Europe
F Chybalski
9*2009
Incorporating pro-family and pro-female components into empirical welfare state classification: some new evidence for European countries
F Chybalski, E Marcinkiewicz
Innovation: The European Journal of Social Science Research 34 (3), 399-421, 2021
82021
Poverty alleviation and consumption smoothing in European pension systems: convergence or divergence
F Chybalski
Argumenta Oeconomica 1 (40), 181-202, 2018
82018
Forecast value added (FVA) analysis as a means to improve the efficiency of a forecasting process
F Chybalski
Operations Research and Decisions 27 (1), 5-19, 2017
82017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20