Follow
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
2112001
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
2112001
Hybridity in the higher education of Ukraine: global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Философия и космология 17, 2016
572016
‘What do you mean, you are a refugee in your own country?’: Displaced scholars and identities in embattled Ukraine
A Oleksiyenko, S Terepyshchyi, O Gomilko, D Svyrydenko
European Journal of Higher Education 11 (2), 101-118, 2021
392021
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
332021
Феномен тілесності
ОЄ Гомілко
Дис. на здобут.... доктора філос, 04, 2007
312007
Феномен тілесності: дис.… докт. філософ. наук: спец. 09.00. 04 Філософська антропологія, філософія культури
О Гомілко
О. Гомілко, 2007
242007
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
232009
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу Філософія освіти
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
162009
Суспільство знань як виклик раціональності
О Гомілко
Філософія освіти, 26-38, 2015
142015
Knowledge Society as a Challenge to Rationality
O Gomilko
Filosofija osvity. Philosophy of Education, 1 (16), 26-38, 2015
92015
Музика. Гармонія сфер чи інструмент культури?
О Гомілко
Докса.–2010.–Вип 15, 276-285, 2010
92010
Глобальні трансформації людської тілесності
ОЄ Гомілко
Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей.–К…, 2003
92003
Метафізика тілесності. Дослідження, розвідки, екскурси [Електронний ресурс]
О Гомілко
К.: Наукова думка 338 (2), 2001
92001
Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD Людська істота: її природа та функції, 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)
О Гомілко
Філософія освіти, 25-34, 2014
62014
та ін. Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретація в українському контексті (10 жовтня 2013 р.)
Л Горбунова, Т Гриценко, О Гомілко
Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал, 13, 2013
62013
Ідеї тілесності у західній метафізичній традиції
О Гомілко
62003
Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті
О Гомілко
Феноменологія: рецепція у Східній Європі.—К.: Тандем, 81-88, 2001
62001
Апеляція до тілесності в структурі феноменологічного методу
О Гомілко
Феноменологія і філософський метод: Щорічник Українського феноменологічного…, 1999
61999
Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи
О Гомілко
Філософія освіти, 228-237, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20