Follow
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
1952001
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
1952001
Hybridity in the higher education of Ukraine: global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Философия и космология 17, 2016
502016
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
322021
Феномен тілесності
ОЄ Гомілко
Дис. на здобут.... доктора філос, 04, 2007
302007
Феномен тілесності: дис.… докт. філософ. наук: спец. 09.00. 04 Філософська антропологія, філософія культури
О Гомілко
О. Гомілко, 2007
252007
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
‘What do you mean, you are a refugee in your own country?’: Displaced scholars and identities in embattled Ukraine
A Oleksiyenko, S Terepyshchyi, O Gomilko, D Svyrydenko
European Journal of Higher Education 11 (2), 101-118, 2021
162021
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу Філософія освіти
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Суспільство знань як виклик раціональності
О Гомілко
Філософія освіти, 26-38, 2015
132015
Метафізика тілесності. Дослідження, розвідки, екскурси [Електронний ресурс]
О Гомілко
К.: Наукова думка 338 (2), 2001
92001
Knowledge Society as a Challenge to Rationality
O Gomilko
Filosofia osvity (Philosophy of education) 1 (16), 16-38, 2015
72015
Музика. Гармонія сфер чи інструмент культури?
О Гомілко
Докса.–2010.–Вип 15, 276-285, 2010
72010
та ін. Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретація в українському контексті (10 жовтня 2013 р.)
Л Горбунова, Т Гриценко, О Гомілко
Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал, 13, 2013
62013
Глобальні трансформації людської тілесності
ОЄ Гомілко
Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей.–К…, 2003
62003
Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті
О Гомілко
Феноменологія: рецепція у Східній Європі.–К.: Тандем, 81-88, 2001
62001
Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD Людська істота: її природа та функції, 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)
О Гомілко
Філософія освіти, 25-34, 2014
52014
Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи
О Гомілко
Філософія освіти, 228-237, 2012
52012
Ідея Університету під питанням фулбрайтівців
О Гомілко
Покликання університету: зб. наук. праць/відп. ред. Ольга Гомілко.–К.: Янко…, 2005
52005
Апеляція до тілесності в структурі феноменологічного методу
О Гомілко
Феноменологія і філософський метод. Щорічник, 50-58, 1999
51999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20