Agnieszka Ziomek
Agnieszka Ziomek
Profesor, Universytet Ekonomiczny w Poznaniu
Verified email at ue.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Elementy dynamiki systemów
J Tarajkowski, A Ziomek, M Urbaniak
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008
232008
Produkt krajowy a bezrobocie
A Ziomek
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2006
102006
Formal and Informal Institutions on the Labor Market in Poland
A Ziomek
Optimum. Studia Ekonomiczne 3, 125-133, 2007
42007
Skutki procesu polskiej transformacji w grupie ludzi starszych (zarys problematyki)
A Ziomek
Wydział Prawa i Administracji UAM, 1999
41999
Economics performance and institutional economics in poland after 1989
A Ziomek
The American Journal of Economics and Sociology 69 (5), 1553-1565, 2010
22010
Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej
P Chmieliński, M Feltynowski, M Jachymek, A Przybyłowski, A Ziomek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
22008
Rezultaty ekonomiczne partnerstw lokalnych a rozwój lokalny: analiza wybranych przykładów
A Ziomek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 180-187, 2010
12010
Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy
A Ziomek
Studia Oeconomica Posnaniensia, 136, 2016
2016
System dynamics and mathematical method application for the strategic foresight
A Ziomek, KM Piasecki
Available at SSRN 2614110, 2015
2015
Foresight strategiczny przedsiębiorstwaa wyzwania globalne
A Ziomek
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 53, 75-86, 2014
2014
Koncepcja nowego regionalizmu, czyli sposob funkcjonowania wladz samorzadowych w XXI wieku
A Ziomek
Biblioteka Regionalisty, 275-286, 2010
2010
Determinanty aktywności społecznej na rzecz rozwoju lokalnego
A Ziomek
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 134-146, 2010
2010
Przyszłość partnerstw lokalnych w Polsce-ocena i rekomendacje zmian w ich funkcjonowaniu
A Ziomek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 90-96, 2010
2010
Instytucje rynku pracy uwarunkowaniem wzrostu gospodarczego
A Ziomek
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 71-87, 2009
2009
Partnerstwo lokalne w okresie transformacji jako narzędzie rozwoju lokalnego
A Ziomek
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 199-214, 2009
2009
WAGE EXPECTATIONS AMONG THE JOB SEEKERS IN THE WIELKOPOLSKA REGION-THEORETICAL ASPECTS AND THE RESULTS OF EMPIRICAL STUDY
A Ziomek
Optimum. Studia Ekonomiczne 1, 169-178, 2008
2008
Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies
P Chmieliński, M Feltynowski, M Jachymek, A Przybyłowski, A Ziomek
Multiannual Program Reports, 2008
2008
Oczekiwania płacowe pracowników firm wielkopolskich: wyniki badań ankietowych
A Ziomek
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 154-170, 2008
2008
BEZROBOCIE I POPYT NA PRACĘ W PIERWSZYM ROKU CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO I OSTROWSKIEGO
A Ziomek
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, 341, 2006
2006
Produkt krajowy a bezrobocie: badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych …
A Ziomek
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20