Agnieszka Hess
Title
Cited by
Cited by
Year
Słownik terminologii medialnej
R Bartoszcze, Z Bauer, E Chudziński, M DuVall, S Dziki, B Fischer, ...
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2006
2282006
Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce: mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
A Hess
Wydawnictwo UJ, 2013
442013
Start spreading the news: A comparative experiment on the effects of populist communication on political engagement in sixteen European countries
M Hameleers, L Bos, N Fawzi, C Reinemann, I Andreadis, N Corbu, ...
The International Journal of Press/Politics 23 (4), 517-538, 2018
412018
Opcja czy osoba?: Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
272011
Poland: a fourth wave of populism?
A Stępińska, A Lipiński, A Hess, D Piontek
New York, 2017
192017
Opcja czy osoba
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków, 2011
192011
Pomost medialny: rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich
A Hess, A Szymańska
Wydawnictwo UJ, 2009
142009
Rządzący i opozycja: partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016
102016
Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów
E Bogacz-Wojtanowska, A Hess, M Lisowska-Magdziarz, M Lendzion, ...
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, Referat Miejskiego …, 2015
92015
Polskie think tanki jako społeczni uczestnicy dyskursu politycznego
A Hess
Athenaeum 37, 2013
92013
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów
A Szymańska, A Hess
Metodologia międzynarodowych badań porównawczych, Seria: Dziennikarstwo …, 2014
72014
Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych, w: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w …
A Hess
K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Poznań, 2010
72010
Państwo a kościół: doświadczenia austriackie; uregulowania konkordatowe
A Hess
Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2003
72003
Attitudinal and behavioral responses to populist communication: The impact of populist message elements on populist attitudes and voting intentions
I Andreadis, C Cremonesi, E Kartsounidou, D Kasprowicz, A Hess
New York: Routledge, 2019
62019
Dialog obywatelski w Krakowie. 3, Reprezentacje medialne
A Hess, M Bukowski, J Grzechnik, W Klytta
Nowy Targ: Wydawnictwo ToC, 2017
62017
Rządzący i opozycja
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych, 2014
62014
Wybory samorządowe w mediach regionalnych: dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej
A Hess, M Mazur
Katowice: Remar, 2012
52012
Stosunek Polaków do Unii Europejskiej przed i po referendum unijnym (w świetle badań opinii publicznej)
T Sasińska-Klas
Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
52004
Dialog obywatelski w Krakowie. 5, Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii
A Hess, M Bukowski, J Grzechnik, W Klytta
Kraków, 2018
42018
Jak tworzyć i skutecznie działać w Radach Działalności Pożytku Publicznego?: praktyczne narzędzie dialogu obywatelskiego
E Bogacz-Wojtanowska, A Hess, M Lendzion
Kielce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20