Follow
Elżbieta Szymańska
Elżbieta Szymańska
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Construction of the model of health tourism innovativeness
E Szymańska
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 1008-1014, 2015
422015
Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych
E Szymańska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
282013
The measurement of the innovativeness of health tourism services using an adequacy matrix title of the article
E Panfiluk, E Szymańska
Entrepreneurship and Sustainability Issues 4 (4), 400-420, 2017
262017
User-Driven Innovation–the concept and research results
E Szymańska
Procedia Engineering 182, 694-700, 2017
222017
Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce
E Szymańska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009
182009
Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr
E Szymańska
Ekonomia i Zarządzanie 1 (1), 133-140, 2009
182009
Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej
G Dobrzański, M Borkowska-Niszczota, H Kiryluk, E Szymańska
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 147-166, 2010
152010
Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji
E Szymańska
Optimum. Studia Ekonomiczne, 97-109, 2015
132015
Implementation of sustainable tourism concept by the tourists visiting national parks
E Szymanska
Journal of Environmental and Tourism Analyses 1 (1), 64, 2013
122013
Identification of the flow of innovations in tourism related to aesthetic medicine
E Panfiluk, AM Panasiuk, E Szymańska
International Journal of Management and Economics 53 (3), 107-119, 2017
112017
Biura podróży na rynku usług turystycznych
E Szymańska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009
112009
Innowacje w turystyce zdrowotnej
A Rutkowski, E Panfiluk, A Panasiuk, E Dziedzic, E Szymańska
Difin SA, 2017
102017
Consumer participation in the health tourism innovation process
E Szymańska
Ekonomia i Zarządzanie 8 (4), 2016
82016
Marketing innovations in tourist enterprises–how to measure them and how to evaluate them?
E Szymańska
Economics and Management 17 (3), 1108-1114, 2012
72012
Organisational innovations in health resort-based tourism
E Szymańsk, E Dziedzic, A Rutkowski
Business: Theory and Practice 18, 54-63, 2017
52017
Sustainable Tourism–Theory Versus Practice
E Szymanska
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 17-25, 2018
42018
Techniki wywierania wpływu na decyzje zakupowe turystów w świetle badań jakościowych
E Szymańska, M Popławska
Folia Turistica, 125, 2017
42017
Innovation systems in health tourism
E Szymańska
Journal of Economics, Business and Management 5 (1), 1-5, 2017
42017
Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim. Ujęcie modelowe i praktyczne
G Dobrzański, E Szymańska
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 45-62, 2014
42014
A Sustainable Enterprise–a Real Possibility or a Marketing Device
E Szymańska
Life Science and Engineering 45, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20