Marcin Szeliga
Marcin Szeliga
Instytut Archeologii UMCS
Verified email at poczta.umcs.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kontynuacja badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 6 w Tominach, pow. opatowski, w latach 2006-2007
M Szeliga
Archeologia Polski Środkowowschodniej 10, 9-27, 2008
112008
Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie
D Mendrala, P Potasiński, M Szeliga, D Widera
Helion, Gliwice, 2009
102009
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. opatowski, w 2006
M Szeliga, A Zakościelna
Archeologia Polski Środkowowschodniej 9, 2007
92007
The distribution and importance of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains in the flint raw material economy of the earliest Danubian communities
M Szeliga
Acta Archaeologica Carpathica, 2014
82014
The first chronometric markings of the late stage of the LPC in the northern foreland of the Sandomierz Upland
M Szeliga
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2017
72017
Thirteen cave sites: settlement patterns in Sąspów Valley, Polish Jura
M Kot, N Gryczewska, C Berto, M Wojenka, M Szeliga, E Jaskulska, ...
Antiquity 93 (371), 2019
62019
Access 2007 PL: kurs
D Mendrala, M Szeliga
Wydawnictwo Helion, 2007
62007
Late Palaeolithic workshops in the Lublin region, based on the local Cretaceous flint resources, through the prism of new discoveries. An overview of the issue
J Libera, M Szeliga
Archaeologia Baltica 7, 160-177, 2006
62006
Access 2013 PL: bazy danych? z programem MS Access 2013 PL to nic trudnego
D Mendrala, M Szeliga
Helion, Gliwice, 2013
52013
Serwer SQL 2008: usługi biznesowe
D Mendrala, M Szeliga
Helion, 2009
52009
Pracownia komputerowa: poradnik dla nauczyciela: praktyczne porady i wskazówki, jak zarządzać szkolną pracownią komputerową
M Szeliga
Helion, 2003
52003
Pochówki z cmentarzyska ludności kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz (badania 2001-2003 r.)
W Kozak-Zychman, M Szeliga
Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 2005
42005
Microsoft SQL Server: modelowanie i eksploracja danych
D Mendrala, M Szeliga
Helion, 2012
32012
Ratownicze badania wykopaliskowe kopca I w Święcicy, pow. sandomierski, w 2005 r
M Szeliga, M Florek
Archeologia Polski Środkowowschodniej 9, 37-48, 2007
32007
Analiza funkcjonalna obsydianowego liściaka schyłkowopaleolitycznego ze st. 7 w Wołodzi, woj. podkarpackie
G Osipowicz, M Szeliga
Acta Archaeologica Carpathica 39, 153-160, 2004
32004
ABC języka SQL
M Szeliga
Helion, 2002
32002
Badania wykopaliskowe Stefana Krukowskiego w Dolinie Sąspowskiej
M Kot, M Wojenka, M Szeliga
Wiadomości Archeologiczne 70, 65-92, 2020
22020
Podlesie, Site 6–the First Obsidian Inventory of the Linear Pottery Culture Communities from the Połaniec Basin
M Szeliga, M Przeździecki, A Grabarek
Archaeologia Polona 57, 197-211, 2019
22019
Zapis geoarcheologiczny działalności człowieka w neoholocenie w południowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (centralna Polska)
M Szeliga, R Dobrowolski, J Chodorowski, IA Pidek, P Mroczek
Acta Geographica Lodziensia 107, 155-173, 2018
22018
ABC systemu Windows 7 PL
D Mendrala, M Szeliga
Helion, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20