Obserwuj
Paweł Oleksy
Paweł Oleksy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rynków Finansowych
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
J Czekaj, M Bolisęga, K Czekaj, M Czupryna, A Kosidłowska, E Kubińska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
1092020
Rational speculative bubbles in the fine wine investment market
M Czupryna, P Oleksy
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace 3 (3), 159-172, 2015
62015
On fine wine pricing across different trading venues
P Oleksy, M Czupryna, M Jakubczyk
Journal of Wine Economics 16 (2), 189-209, 2021
52021
Agent-based modelling of viticulture development in emerging markets: The case of the Małopolska region
M Czupryna, P Oleksy, P Przybek, B Kamiński
Journal of Artificial Societies and Social Simulation 21 (3), 2018
42018
Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
P Oleksy
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 937 (01), 85-100, 2015
42015
Non-fiscal incentives and challenges of property tax reform in Poland
M Głuszak, B Marona, P Oleksy
Świat Nieruchomości 4 (86), 54-59, 2013
42013
Wysokość opłat za zarządzanie a efektywność polskich funduszy nieruchomości
P Oleksy
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 47 (3 …, 2013
42013
Buy-back na rynku nieruchomości–zarys problematyki
P Oleksy
Świat Nieruchomości 2 (68), 46-51, 2009
42009
THE EFFECT OF AN ELECTRONIC EXCHANGE ON PRICES AND RETURN VOLATILITY IN THE FINE WINE MARKET
M Czupryna, P Oleksy
e-Finanse, 22-35, 2018
32018
The effect of ownership structure on dividend policy and shareholder value: A financialisation perspective on construction companies in Poland
P Oleksy, A Zyguła
Central european economic journal 3 (50), 41-52, 2017
32017
Development potential of commodity exchanges in CEE region: case study of the polish wine market
M CZUPRYNA, P OLEKSY
FINANCE AND RISK 2014 vol. 1, 54, 2014
32014
Order book dynamics of fine wine exchange
M Czupryna, M Jakubczyk, P Oleksy
Journal of Wine Economics 15 (4), 403-411, 2020
22020
Price formation in parallel trading systems: Evidence from the fine wine market
M Czupryna, M Jakubczyk, P Oleksy
Journal of Artificial Societies and Social Simulation 23 (3), 2020
22020
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich
M Czupryna, P Oleksy
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2017
22017
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market.
P Oleksy, A Zyguła
World of Real Estate Journal/Swiat Nieruchomosci 98 (4), 2016
22016
Współpraca uczelni z biznesem: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
P Churski, T Geodecki, A Gomola, K Kolegowicz, R Lenart-Gansiniec, ...
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2023
12023
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel,"
A Zyguła, P Oleksy
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 405-416, 2016
12016
On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts: Evidence from en primeur Fine Wine
M Czupryna, M Jakubczyk, P Oleksy
Journal of Wine Economics 14 (4), 400-408, 2019
2019
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych: analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego
P Oleksy, A Zyguła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2018
2018
Market Commentaries and Stock Prices in Poland: A Text Mining Approach
P Oleksy, M Czupryna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20