Follow
Andrzej Bochniak
Andrzej Bochniak
Verified email at up.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Impact of the type of use of permanent grasslands areas in mountainous regions on the floristic diversity of habitats and animal welfare
W Chabuz, M Kulik, W Sawicka-Zugaj, P Żółkiewski, M Warda, M Pluta, ...
Global Ecology and Conservation 19, e00629, 2019
132019
Introducing GEOBIA to landscape imageability assessment: a multi-temporal case study of the nature reserve “Kózki”, Poland
S Chmielewski, A Bochniak, A Natapov, P Wężyk
Remote Sensing 12 (17), 2792, 2020
102020
Vegetation and birds species changes in meadow habitats in Polesie National Park, eastern Poland
M Kulik, R Baryła, D Urban, G Grzywaczewski, A Bochniak, A Różycki, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 19, 2017
82017
Grazing of native livestock breeds as a method of grassland protection in Roztocze National Park, eastern Poland
M Kulik, M Warda, A Gawryluk, A Bochniak, K Patkowski, A Lipiec, ...
Journal of Ecological Engineering 21 (3), 61-69, 2020
72020
Application of chemical and biological indicators for assessment of an ecological potential of artificial watercourses
A Grzywna, M Tarkowska-Kukuryk, A Bochniak, A Marczuk, ...
Przemysl Chemiczny 94 (11), 1954-1957, 2015
7*2015
Impact of digestate application as a fertilizer on the yield and quality of winter rape seed
M Koszel, S Parafiniuk, A Szparaga, A Bochniak, S Kocira, AZ Atanasov, ...
Agronomy 10 (6), 878, 2020
62020
Application of non-parametric bootstrap confidence intervals for evaluation of the expected value of the droplet stain diameter following the spraying process
A Bochniak, PA Kluza, I Kuna-Broniowska, M Koszel
Sustainability 11 (24), 7037, 2019
62019
Krytyczne wartości czasu reakcji kierowcy i ich wpływ na obniżenie niezawodności i bezpieczeństwa ruchu drogowego
A Kornacki, J Wawrzosek, A Bochniak, A Szymanek, H Pawlak
Eksploatacja i Niezawodność 19, 142-148, 2017
52017
Analysis of spatial variability in the depth of the water table in grassland areas
A Grzywna, A Kamińska, A Bochniak
Rocznik Ochrona Środowiska 18, 291-302, 2016
52016
The analysis of spatial variability of precipitation in Poland in the multiyears 1981–2010
A Grzywna, A Bochniak, A Ziernicka-Wojtaszek, J Krużel, K Jóźwiakowski, ...
Journal of Water and Land Development, 2020
42020
The impact of selected biofuels on the performance parameters of the Common Rail power system in the utility engine
P Krzaczek, A Rybak, A Bochniak
MATEC Web of Conferences 234, 03004, 2018
42018
Water on the fen mire as a problem in the protection of globally threatened species: Long-term changes in Aquatic Warbler numbers.
G Grzywaczewski, A Bochniak, J Wiącek, P Łapiński, F Morelli
Polish Journal of Environmental Studies 26 (2), 2017
42017
Sample size determination in the Mann–Whitney test
A Kornacki, A Bochniak, A Kubik-Komar
Biometrical Letters 54 (2), 175-186, 2017
42017
Critical values of driver response time and its impact on reducing reliability and safety in road traffic / Krytyczne wartości czasu reakcji kierowcy i ich wpływ na obniżenie …
A Kornacki, J Wawrzosek, A Bochniak, A Szymanek, H Pawlak
Eksploatacja i niezawodnosc - Maintenance and Reliability 19 (1), 142-148, 2017
3*2017
The use of outlier detection methods in the log-normal distribution for the identification of atypical varietal experiments
A Kornacki, A Bochniak
Biometrical Letters 52 (2), 75-84, 2015
32015
Uwarunkowania oraz ocena spożycia przetworów pomidorowych wsród studentów
T Jaskiewicz, A Sagan, A Bochniak, U Bronowicka-Mielniczuk, ...
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (6), 2014
32014
Porównanie współczynników Giniego jako metoda określenia wpływu stymulacji nasion polem magnetycznym na moduł sprężystości źdźbeł zbóż
A Bochniak, M Wesołowska-Janczarek, S Pietruszewski
Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria 3 (1-2), 66-83, 2004
32004
The species diversity of grasslands in the Middle Wieprz Valley (PLH060005) depending on meadow type and mowing frequency
M Kulik, M Warda, A Bochniak, E Stamirowska-Krzaczek, P Turos, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 21, 543-555, 2019
22019
The role of main fodder area as a factor limiting the development of farms under conditions of sustainable agriculture. A case study from the Podkarpacie region (southern …
P Stanek, P Żółkiewski, W Teter, W Chabuz, Z Litwińczuk, A Bochniak
Agroecology and Sustainable Food Systems 42 (5), 477-492, 2018
22018
Vegetation changes and rare plant species in grasslands in the Middle Wieprz Valley (PLH060005)
M Warda, E Stamirowska-Krzaczek, M Kulik, M Tatarczak, A Bochniak
Rocznik Ochrona Środowiska 20, 481-494, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20