Radoslaw Zajdel
Radoslaw Zajdel
profesor, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Verified email at toya.net.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Late results of treatment of anal fistulas
A Sygut, R Zajdel, R Kędzia‐Budziewska, R Trzciński, A Dziki
Colorectal Disease 9 (2), 151-158, 2007
492007
Simple and complex reaction time measurement: a preliminary evaluation of new approach and diagnostic tool
R Zajdel, D Nowak
Computers in biology and medicine 37 (12), 1724-1730, 2007
302007
Kompendium informatyki medycznej
R Zajdel, E Kącki, PS Szczepaniak, M Kurzyński
Wydawnictwo a-medica press, Bielsko-Biała, 2003
202003
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
162010
A summary of in vitro and in vivo studies evaluating the impact of E-cigarette exposure on living organisms and the environment
A Merecz-Sadowska, P Sitarek, H Zielinska-Blizniewska, K Malinowska, ...
International journal of molecular sciences 21 (2), 652, 2020
132020
Plant extracts and reactive oxygen species as two counteracting agents with anti-and pro-obesity properties
H Zielinska-Blizniewska, P Sitarek, A Merecz-Sadowska, K Malinowska, ...
International journal of molecular sciences 20 (18), 4556, 2019
112019
The sound of a mobile phone ringing affects the complex reaction time of its owner
R Zajdel, J Zajdel, A Zwolińska, J Śmigielski, P Beling, T Cegliński, ...
Archives of medical science: AMS 8 (5), 892, 2012
112012
Triclosan exposure and ovarian reserve
J Jurewicz, B Wielgomas, M Radwan, A Karwacka, A Klimowska, ...
Reproductive Toxicology 89, 168-172, 2019
102019
Potential synergistic action of bioactive compounds from plant extracts against skin infecting microorganisms
P Sitarek, A Merecz-Sadowska, T Kowalczyk, J Wieczfinska, R Zajdel, ...
International Journal of Molecular Sciences 21 (14), 5105, 2020
82020
Knowledge of medical law amongst doctors of internal diseases
J Zajdel, R Zajdel, P Kuna
International journal of occupational medicine and environmental health 26 …, 2013
82013
Brand-name drug, generic drug, orphan drug. Pharmacological therapy with biosimilar drugs–provision of due diligence in the treatment process
J Zajdel, R Zajdel
Contemporary Oncology 17 (6), 477, 2013
82013
Cell phone ringtone, but not landline phone ringtone, affects complex reaction time
R Zajdel, J Zajdel, J Śmigielski, D Nowak
International journal of occupational medicine and environmental health 26 …, 2013
72013
Analiza podstaw legalności telekonsultacji i telediagnostyki w codziennej praktyce klinicznej. Czy wolno konsultować pacjentów przez telefon? Część I
R Zajdel, A Krakowiak, J Zajdel
Medycyna Pracy 61 (2), 155-163, 2010
62010
Artificial neural networks for predicting social comparison effects among female Instagram users
MR Jabłońska, R Zajdel
PloS one 15 (2), e0229354, 2020
52020
Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność leczniczą
D Lisiak-Felicka, J Zajdel-Całkowska, R Zajdel
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2018
52018
Intentional poisoning among elderly people—residents of a large urban agglomeration in Poland
A Piekarska-Wijatkowska, K Kobza-Sindlewska, A Rogaczewska, ...
Human & experimental toxicology 35 (12), 1328-1336, 2016
42016
Should a doctor stop rendering medical services? Principles of conduct towards patients attempting to commit suicide. Part 1–The Polish perspective
J Zajdel, R Zajdel, A Krakowiak
Annals of agricultural and environmental medicine 20 (1), 2013
42013
An In Vitro Evaluation of the Molecular Mechanisms of Action of Medical Plants from the Lamiaceae Family as Effective Sources of Active Compounds against Human Cancer Cell Lines
P Sitarek, A Merecz-Sadowska, T Śliwiński, R Zajdel, T Kowalczyk
Cancers 12 (10), 2957, 2020
32020
Anti-Inflammatory Activity of Extracts and Pure Compounds Derived from Plants via Modulation of Signaling Pathways, Especially PI3K/AKT in Macrophages
A Merecz-Sadowska, P Sitarek, T Śliwiński, R Zajdel
International Journal of Molecular Sciences 21 (24), 9605, 2020
32020
The analysis of legal basis of telediagnosis and teleconsultation in clinical practice.are we allowed to consult our patients via phone? Part ii
R Zajdel, J Zajdel
Medycyna Pracy 61 (4), 449-455, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20