Follow
Radoslaw Zajdel
Radoslaw Zajdel
Professor, University of Lodz, Medical University of Lodz, Polandw Łodzi
Verified email at toya.net.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Late results of treatment of anal fistulas
A Sygut, R Zajdel, R Kędzia‐Budziewska, R Trzciński, A Dziki
Colorectal Disease 9 (2), 151-158, 2007
502007
A summary of in vitro and in vivo studies evaluating the impact of e-cigarette exposure on living organisms and the environment
A Merecz-Sadowska, P Sitarek, H Zielinska-Blizniewska, K Malinowska, ...
International Journal of Molecular Sciences 21 (2), 652, 2020
312020
Simple and complex reaction time measurement: a preliminary evaluation of new approach and diagnostic tool
R Zajdel, D Nowak
Computers in biology and medicine 37 (12), 1724-1730, 2007
302007
Triclosan exposure and ovarian reserve
J Jurewicz, B Wielgomas, M Radwan, A Karwacka, A Klimowska, ...
Reproductive Toxicology 89, 168-172, 2019
212019
Artificial neural networks for predicting social comparison effects among female Instagram users
MR Jabłońska, R Zajdel
PloS one 15 (2), e0229354, 2020
202020
Kompendium informatyki medycznej
R Zajdel, E Kęcki, P Szczepaniak
Wydawnictwo a-medica press, Bielsko-Biała, 2003
192003
Potential synergistic action of bioactive compounds from plant extracts against skin infecting microorganisms
P Sitarek, A Merecz-Sadowska, T Kowalczyk, J Wieczfinska, R Zajdel, ...
International Journal of Molecular Sciences 21 (14), 5105, 2020
182020
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
182010
Anti-inflammatory activity of extracts and pure compounds derived from plants via modulation of signaling pathways, especially PI3K/AKT in macrophages
A Merecz-Sadowska, P Sitarek, T Śliwiński, R Zajdel
International journal of molecular sciences 21 (24), 9605, 2020
152020
Plant extracts and reactive oxygen species as two counteracting agents with anti-and pro-obesity properties
H Zielinska-Blizniewska, P Sitarek, A Merecz-Sadowska, K Malinowska, ...
International Journal of Molecular Sciences 20 (18), 4556, 2019
152019
An in vitro evaluation of the molecular mechanisms of action of medical plants from the Lamiaceae family as effective sources of active compounds against human cancer cell lines
P Sitarek, A Merecz-Sadowska, T Śliwiński, R Zajdel, T Kowalczyk
Cancers 12 (10), 2957, 2020
132020
Antioxidant properties of plant-derived phenolic compounds and their effect on skin fibroblast cells
A Merecz-Sadowska, P Sitarek, E Kucharska, T Kowalczyk, K Zajdel, ...
Antioxidants 10 (5), 726, 2021
122021
The sound of a mobile phone ringing affects the complex reaction time of its owner
R Zajdel, J Zajdel, A Zwolińska, J Śmigielski, P Beling, T Cegliński, ...
Archives of Medical Science: AMS 8 (5), 892, 2012
102012
Knowledge of medical law amongst doctors of internal diseases
J Zajdel, R Zajdel, P Kuna
International journal of occupational medicine and environmental health 26 …, 2013
82013
Cell phone ringtone, but not landline phone ringtone, affects complex reaction time
R Zajdel, J Zajdel, J Śmigielski, D Nowak
International journal of occupational medicine and environmental health 26 …, 2013
72013
Analiza podstaw legalności telekonsultacji i telediagnostyki w codziennej praktyce klinicznej. Czy wolno konsultować pacjentów przez telefon? Część I
R Zajdel, A Krakowiak, J Zajdel
Medycyna Pracy 61 (4), 449-455, 2010
72010
Serum bisphenol A analogues in women diagnosed with the polycystic ovary syndrome–is there an association?
J Jurewicz, J Majewska, A Berg, K Owczarek, R Zajdel, D Kaleta, A Wasik, ...
Environmental Pollution 272, 115962, 2021
62021
Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność leczniczą
D Lisiak-Felicka, J Zajdel-Całkowska, R Zajdel
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (4, cz. 2 Agile Commerce-technologie …, 2017
62017
Brand-name drug, generic drug, orphan drug. Pharmacological therapy with biosimilar drugs–provision of due diligence in the treatment process
J Zajdel, R Zajdel
Contemporary Oncology 17 (6), 477, 2013
62013
Triclosan exposure and in vitro fertilization treatment outcomes in women undergoing in vitro fertilization
P Radwan, B Wielgomas, M Radwan, R Krasiński, A Klimowska, R Zajdel, ...
Environmental Science and Pollution Research 28 (10), 12993-12999, 2021
52021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20