Łukasz Krzyżowski
Łukasz Krzyżowski
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej
L Krzyzowski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
93*2013
Transnational caregiving in turbulent times: Polish migrants in Iceland and their elderly parents in Poland
Ł Krzyżowski, J Mucha
International Sociology 29 (2), 2014
702014
Caregiving in Polish–German transnational social space: Circulating narratives and intersecting heterogeneities
K Barglowski, Ł Krzyżowski, P Świątek
Population, Space and Place 21 (3), 257-269, 2015
432015
In the Trap of Intergenerational Solidarity: Family Care in Poland’s Ageing Society
K Łukasz
Polish Sociological Review, 55-78, 2011
32*2011
The social distance of Poles to other minorities: a study of four cities in Germany and Britain
M Nowicka, Ł Krzyżowski
Journal of Ethnic and Migration Studies 43, 359-378, 2016
312016
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
292014
Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością
L Krzyzowski, W Kowalik, K Suwada, A Pawlina
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014
242014
Transnational solidarity, the refugees and open societies in Europe
M Nowicka, Ł Krzyżowski, D Ohm
Current Sociology 67 (3), 383-400, 2019
192019
Strategie przechodzenia na emeryture w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania spoleczne i praktyki kulturowe
Ł Krzyżowski
Studia Socjologiczne, 2011
182011
Aging in Poland at the Dawn of the 21st Century.
J Mucha, Ł Krzyżowski
Polish Sociological Review, 2010
182010
OPIEKA SPOŁECZNA W MIGRANCKICH SIECIACH RODZINNYCH POLSCY MIGRANCI W ISLANDII I ICH STARZY RODZICE W POLSCE
MJ Krzyżowski Ł.
Kultura i Społeczeństwo 1, 191-217, 2012
172012
MIĘDZY GMINĄ RADGOSZ A RESZTĄ EUROPY. KU ANTROPOLOGII TRANSMIGRACJI
L Krzyzowski
Nomos, 2009
172009
Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce
Ł Krzyżowski
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 1 (38), 125-142, 2012
162012
Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne
K Slany, M Ślusarczyk, Ł Krzyżowski
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014
152014
Ethnomorality of care: migrants and their aging parents
A Radziwinowiczówna, A Rosińska, W Kloc-Nowak
Routledge, 2018
122018
Structuring social remittances: transnational networks of Polish migrants
Ł Krzyżowski
Migration and social remittances in a global Europe, 71-93, 2016
102016
Care issues in the transnational families. A Polish research review
Ł Krzyżowski, K Slany, M Ślusarczyk
Polish Sociological Review, 2017
82017
Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska
Ł Krzyżowski, S Urbańska
Zakład Wydawniczy NOMOS, 2010
82010
Social remittances and modifications of Polish intergenerational care cultures. Polish migrants in Austria and Iceland and their elderly parents
Ł Krzyżowski
Studia Socjologiczne 217 (2), 97-118, 2015
72015
Romowie jako społeczność transnarodowa w perspektywie teoretycznej
Ł Krzyżowski
Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, 175-187, 2007
72007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20