Follow
Юрій Завгородній Yurii Zavhorodnii Yuriy Zavhorodniy Юрий Завгородний Jurij Zavhorodnij
Юрій Завгородній Yurii Zavhorodnii Yuriy Zavhorodniy Юрий Завгородний Jurij Zavhorodnij
H. Skovoroda Institute of Philosophy National Academy of Sciences of Ukraine
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Давньоруські любомудри
В Горський, О Вдовина, Ю Завгородній, О Киричок
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2004
102004
Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. – перша третина ХІІІ ст. (до характеристики просторово-часових уявлень). Дис… канд. філос. н: 09.00.05.
Ю Завгородній
Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2002
82002
Сакральний вимір острова Хортиця (до постановки питання)
МО Юрій Завгородній
Культурологічні студії: Зб. наук. праць 2, 247−275, 1999
8*1999
Сакральная география и феномен паломничества: тайное или явное (взгляд из постсоветской периферии?
ЮЮ Завгородний
Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «Тайное и явное …, 2011
72011
Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840 – 1930-ті рр.)
ЮЮ Завгородній
52013
Григорій Сковорода і відроджена Києво-Могилянська Академія: до питання духовного зв’язку
Ю Завгородній
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія” 22 …, 2003
52003
Україна і буддизм: до історії контактів (ХVІІ − початок ХХ ст.)
Ю Завгородній
Східний світ, 134-141, 2000
52000
Київ у системі сакральної онтології в культурі давньоруської доби
Ю Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" 8, 50-55, 1999
51999
Философия паломничества буддийского монаха Дзюнсея Терасавы
Ю Завгородний
Вестник угроведения 2, 66-73, 2014
42014
Що нам відомо про індологічний інтерес академіка Михайла Калиновича (до 120-річчя від дня народження)
ЮЮ Завгородній
Сходознавство, 29-52, 2009
42009
Образ Індії у середньовічних текстах доби Київської Русі
Ю Завгородній
41997
Hinduism in Ukraine: a general overview and the activities of «The Vaiṣṇava tradition through the ages» International Religious Studies School
IS Yuriy Zavhorodniy
Scriptorium nostrum 2, 371-385, 2017
3*2017
Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича
ЮЮ Завгородній
Магістеріум. 39, 79-85, 2010
32010
Володимир Лесевич і його зацікавлення Сходом
Ю Завгородній
Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 89 …, 2009
32009
Просторово-часова структура «Хожения» ігумена Данила в контексті сакральної географії (до 900-річчя давньоруської пам’ятки)
Ю Завгородній
Українознавство, 259-264, 2007
3*2007
Індійська філософія у творчості С. С. Гогоцького (як приклад професійної відкритості)
ЮЮ Завгородній
НЗ Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія …, 2005
3*2005
Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870–1920-ті роки
Ю Завгородній
Східний світ, 54-62, 2003
32003
Веданта у працях Сильвестра Гогоцького
ЮЮ Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" 128 …, 2012
22012
Осмислення упанішад в Україні: 1840-1910 рр.
ЮЮ Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" 102 …, 2010
22010
Фросина Полоцька: паломницький досвід святості
Ю Завгородній
Давньоруське любомудріє: тексти і контексти., 160-175, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20