Follow
Євгеній Білоус
Євгеній Білоус
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет
Verified email at soc.univ.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку. Наукова доповідь за ред. О.М. Балакірєвої
Шестаковський О.П., Білоус Є.В.
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf, 2015
102015
До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень
ЄВ Білоус
Український соціум, 33-44, 2017
62017
Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка
ОМ Балакірєва, ЄВ Білоус
Український соціум, 146-157, 2015
62015
Протести з економічними вимогами в Україні
ІО Тітар, ЄВ Білоус
Український соціум, 120, 2016
32016
Емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві
ЄВ Білоус
Український соціум, 93-109, 2020
22020
ПРОТЕСТИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ВИМОГАМИ В УКРАЇНІ (за результатами моніторингу 2009–2014 рр.)
БОМ Тітар І.О., Білоус Є.В.
Український соціум, 83-96, 2015
2*2015
Ідеологічні уявлення в повсякденній свідомості: ідентифікація та пошук детермінант
ЄВ Білоус
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 1 (34-35), 2018
12018
Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану
ЄВ Білоус
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 122-137, 2017
12017
Проблеми та перспективи емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень масової свідомості
ЄВ Білоус
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія Соціологічні дослідження сучасного…, 2017
12017
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ В ПОВСЯКДЕННІЙ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ: ТЕСТУВАННЯ МЕТОДИКИ
Є Білоус
Youth in Central and Eastern Europe Sociological Studies, 0
1
ЕМПІРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПОВСЯКДЕННОЇ СВІДОМОСТІ
Є Білоус
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018
2018
Соціологічні зрізи українського суспільства (моніторинг соціально-економічних очікувань населення: 2005–2014 рр.)
ДДА Балакірєва О.М., Середа Ю.В.
http://ief.org.ua/docs/sr/286.pdf, 2015
2015
Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи
ОМ Балакірєвої
http://ief.org.ua/docs/sr/287.pdf, 2015
2015
Модернізація і культура: попередній аналіз зв’язків між вимірами за Г. Хофстеде і показниками економічного і людського розвитку
Шестаковський О., Білоус Є.
Актуальні проблеми економіки 2014 : мат. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2014
2014
Підходи до аналізу даних із невідповідями
MVS Sydorov, YV Bilous
Sociological Studios, 64-70, 2013
2013
МОДЕРНІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА
ОП Шестаковський, Є Білоус
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДІВ СОЦІОЛОГІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ПОВСЯКДЕННІЙ СВІДОМОСТІ
Є Білоус
Рекомендовано до друку Вченою радою факультет соціології Київського…, 0
Семигіна ТВ, Гусак НЄ, Трухан СО СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА
ОО Стрельник, ОМ Балакірєва, ЄВ Білоус, ІО Тітар, ОЯ Даниленко, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18