Daniel Gebler
Daniel Gebler
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Catchment properties and the photosynthetic trait composition of freshwater plant communities
LL Iversen, A Winkel, L Baastrup-Spohr, AB Hinke, J Alahuhta, ...
Science 366 (6467), 878-881, 2019
322019
World distribution, diversity and endemism of aquatic macrophytes
K Murphy, A Efremov, TA Davidson, E Molina-Navarro, K Fidanza, ...
Aquatic Botany 158, 103127, 2019
292019
Integrating river hydromorphology and water quality into ecological status modelling by artificial neural networks
D Gebler, G Wiegleb, K Szoszkiewicz
Water research 139, 395-405, 2018
282018
Artificial neural network modelling of macrophyte indices based on physico-chemical characteristics of water
D Gebler, D Kayzer, K Szoszkiewicz, A Budka
Hydrobiologia 737 (1), 215-224, 2014
182014
Comparative test of ecological assessment methods of lowland streams based on long-term monitoring data of macrophytes
G Wiegleb, D Gebler, K van de Weyer, S Birk
Science of the Total Environment 541, 1269-1281, 2016
172016
Is the macrophyte diversification along the trophic gradient distinct enough for river monitoring?
K Szoszkiewicz, A Budka, K Pietruczuk, D Kayzer, D Gebler
Environmental monitoring and assessment 189 (1), 1-14, 2017
142017
How Do Environmental Parameters Relate to Macroinvertebrate Metrics?—Prospects for River Water Quality Assessment
J Błachuta, K Szoszkiewicz, D Gebler, SC Schneider
Polish Journal of Ecology 62 (1), 111-122, 2014
132014
Ocena warunków hydromorfologicznych rzek w Polsce metodą River Habitat Survey
K Szoszkiewicz, D Gebler
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011
132011
Modeling of the river ecological status with macrophytes using artificial neural networks
D Gebler, K Szoszkiewicz, K Pietruczuk
Limnologica 65, 46-54, 2017
122017
Wspierające elementy hydromorfologiczne,[w:] Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel
AE Ławniczak, D Gebler
Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na …, 2011
112011
Podręcznik oceny wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
K Szoszkiewicz, S Jusik, M Adynkiewicz-Piragas, A Radecki-Pawlik, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2017
102017
The Macrophyte Index for Rivers (MIR) as an advantageous approach to running water assessment in local geographical conditions
K Szoszkiewicz, S Jusik, K Pietruczuk, D Gebler
Water 12 (1), 108, 2020
82020
Syntetyczne wskazniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich
D Gebler, S Jusik
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 21 (2 [56]), 2012
82012
Publikacja: Polska wersja systemu oceny stanu hydromorfologicznego rzek River Habitat Survey-nowe zastosowania w praktyce
K Szoszkiewicz, D Gebler
Gospodarka Wodna, 141-146, 2012
72012
An attempt to prepare Macrophyte Index for Rivers for assessment watercourses in Kazakhstan
R Muratov, A Zhamangara, R Beisenova, L Akbayeva, K Szoszkiewicz, ...
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational …, 2015
52015
Diversity of hydromorphological conditions of rivers in the lowland and mountain catchment scale
D Gebler, K Szoszkiewicz, SR Bielak
Nauka Przyroda Technologie 7 (4), # 50, 2013
52013
Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach
D Gebler, K Szoszkiewicz
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 20 (2 [52]), 2011
52011
Synthetic hydromorphological indices in RHS method an aid to assess the ecological status of upland and mountain rivers
D Gebler, S Jusik
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 2012 (2)), 3-11, 2012
32012
Modelling of ecological status of Polish lakes using deep learning techniques
D Gebler, A Kolada, A Pasztaleniec, K Szoszkiewicz
Environmental Science and Pollution Research 28 (5), 5383-5397, 2021
22021
Hydromorphological Index for Rivers (HIR): A New Method for Hydromorphological Assessment and Classification for Flowing Waters in Poland
K Szoszkiewicz, S Jusik, D Gebler, K Achtenberg, M Adynkiewicz-Piragas, ...
Journal of Ecological Engineering 21, 8, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20