Adam Kaizer
Adam Kaizer
Gdynia Maritime University,
Verified email at wn.umg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The analysis of dredging project's effectiveness in the Port of Gdynia, based on the interference with vessel traffic
K A., S L.
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 167 - 172, 2015
6*2015
Ocena założeń rozwojowych trójmiejskich terminali kontenerowych
A Kaizer, E Ziajka, M Truszczyński
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2016
42016
The Analysis of Container Vessel Service Efficiency in the Aspect of Berth and Handling Equipment Usage in Polish Ports
A Kaizer, L Smolarek, K Krośnicka, E Ziajka
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 249-254, 2017
32017
Modeling of dredging works and marine traffic interference assessment
A Kaizer, A Kuznetsov
Prace Wydziału Nawigacyjnego ANademi MorsNiej w Gdyni, 2014
32014
Planned concept of central and external port as an opportunity for the developmnet of tricity's seaports in poland
M Cieczko, A Myszka, A Kaizer
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 107, 9-24, 2018
12018
Wpływ prac czerpalnych na bezpieczeństwo żeglugi i funkcjonowanie portów
K A, G A
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015
1*2015
Modeling of dredging works and marine traffic interference assessment
A Kuznetsov, A Kaizer
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 16--24, 2014
12014
Współczesne techniczne tendencje rozwoju konteneryzacji
A Kaizer, M Gołofit-Stawińska
Inżynieria Morska i Geotechnika, 234--239, 2013
12013
Współczesne tendencje budowy terminali morskich przy użyciu sprzętu pogłębiarskiego
A Kaizer
Inżynieria Morska i Geotechnika, 47-50, 2012
12012
The Dynamic of Oxidative Changes in Rapeseed Oil During Maritime Transport Determined by Storage Conditions
A Ocieczek, A Kaizer, A Zischke
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2020
2020
Expert Survey Method as a Technique to Support the Decision-making Process During Dredging Activity at the Harbour
A Kaizer
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2020
2020
Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji–przegląd zagadnienia
I Cierpiał, S Wilemski, A Kaizer
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2019
2019
Przegląd trędów IT w zarządzaniu sieciami dostaw, które decydują o współczesnej przewadze rynkowej
A Kaizer, M Modzelewska, R Borowski
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 72-83, 2017
2017
Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko
A Kaizer, A Mirosławska
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2017
2017
Submarine cargo vessels–historical solution to Arctic hydrocarbons transportation
KA Wróbel, A Kaizer
Inżynieria Morska i Geotechnika 37 (2), 106-112, 2016
2016
Methodology of creating a work schedule for dredging at port's area
K Adam, S Leszek
45 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 202-206, 2016
2016
Ocena wpływu czynników determinujących organizację prac czerpalnych w ramach utrzymania i modernizacji infrastruktury transportu morskiego
A Kaizer, L Smolarek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 114, 2016
2016
Podwodne statki transportowe – historyczne rozwiązanie problemu transportu węglowodorów z Arktyki
K A, W K
Inżynieria Morska i Geotechnika, 106--111, 2016
2016
A simulation technique for the port traffic and dredging in its approching channel interference assesment
Kaizer A., Kuznetsov A. L.
Vestnik GUMRF 1, 103 - 112, 2015
2015
Obras portuarias de dragagem e subaquaticas
K A.
Gdynia Maritime University / Navimor, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20