Adam Borodo
Adam Borodo
Uniwersytet Gdański / Wydział Ekonomiczny
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin jako ¶rodka wymiany
Ł Dopierała, A Borodo
Współczesna Gospodarka 5 (2), 2014
92014
Determinants of consumer purchasing decision in the e-commerce sector in Poland–generation perspective
O Dębicka, T Gutowski, A Borodo
SHS Web of Conferences 57, 01010, 2018
12018
Ochrona danych osobowych w branży e-commerce w Polsce
O Dębicka, A Borodo, J Winiarski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 145-157, 2017
12017
Internet usage in advertising and distribution in the banking services market
T Czuba, A Borodo, A Oniszczuk-Jastrz±bek
International Business and Global Economy 2017 (Tom 36), 235-247, 2017
12017
Innovations in e-commerce: value proposition for e-buyers
O Dębicka, T Gutowski, A Borodo
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019
2019
Znaczenie nietradycyjnych kanałów w dystrybucji ubezpieczeń maj±tkowych w Polsce w segmencie małych i ¶rednich przedsiębiorstw
A Oniszczuk-Jastrz±bek, T Czuba, A Borodo, A Jaworski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 260-270, 2017
2017
Wykorzystanie modelu SaaS w budowie sklepów internetowych w Polsce
A Borodo, O Dębicka
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7