Follow
Вадим Менжулін | Vadim Menzhulin
Вадим Менжулін | Vadim Menzhulin
Other namesVadym Menzhulin
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Душа и миф: шесть архетипов / К.-Г. Юнг ; [составитель В.И. Менжулин]
КГ Юнг, В Менжулин (составитель и автор предисловия)
К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996
2863*1996
Тавистокские лекции
КГ Юнг
Аналитическая психология: ее теория и практика. М, 1998
440*1998
Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика
КГ Юнг
АСТ, 2009
2162009
Психология Фрейда и постфрейдисты
Д Браун, В Менжулин (переводчик), В Кушаков (переводчик)
М. : Рефл-бук, 1997
1581997
Душа и миф: шесть архетипов. [2-е издание]. К.: Port-Royal; М.: Совершенство
КГ Юнг, ВИ Менжулин (составитель)
Москва, Киев, 1997
144*1997
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
ОО Яременко, ОМ Балакірєва, ОВ Вакуленко, МЮ Варбан, ...
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
1082000
Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні: монографія / Вадим Менжулін
ВІ Менжулін
К.: НаУКМА [Аграр Медіа Груп], 2010
77*2010
Арийский Христос: Тайная жизнь Карла Юнга / Р. Нолл ; [пер. с англ. В.И. Менжулина]
Р Нолл, В Менжулин (переводчик)
М.: Рефл-бук, 1998
68*1998
Другой Сикорский: неудобные страницы истории психиатрии
ВИ Менжулин
К. : Сфера, 2004
46*2004
Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа / Сборник ; серия "Археология сознания".
ВИ Менжулин (составитель, автор предисловий к серии и к сборнику, переводчик)
Львов : Инициатива ; М. : Изд-во "Совершенство"., 1998
31*1998
Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення
В Менжулін
Наукові записки НаУКМА. Т. 115: Філософія та релігієзнавство, 18–25, 2011
25*2011
Расколдовывая Юнга: от апологетики к критике
ВИ Менжулин
Киев : Сфера, 2002
212002
Біографічний підхід у західній історико-філософській традиції: віхи становлення (автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філос. наук, спеціальність 09.00…
ВІ МЕНЖУЛІН
Інститут філософії НАНУ, 2011
16*2011
Вступ до континентальної філософії / С. Крічлі ; [пер. з англ. В.І. Менжуліна]
С Крічлі, S Critchley, В Менжулін (перекладач)
К.: Стилос, 2008
16*2008
Аналитическая психология: ее теория и практика, тевистонские лекции
КГ Юнг
Исследование процесса индивидуальности. Москва: Рефл-бук, 1998
15*1998
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, Ю Сватко, О Гомілко, М Мінаков, В Менжулін, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
14*2011
Філософія, біографія та психоаналіз: випадок Ніцше. Стаття 1. Лікар
ВІ Менжулін, V Menzhulin
Філософська думка 4, 102-119, 2009
14*2009
Філософські уподобання Івана Сікорського
ВІ Менжулін
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство 37, 71-77, 2005
14*2005
Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року
ОЄ Голубєва, АМ Ноур, ОО Яременко, ВІ Менжулін
К.: Український інт соціальних досліджень, 2000
14*2000
Мифологическая революция в психоанализе
ВИ Менжулин
К. : Наукова думка, 1996
13*1996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20