Obserwuj
Justyna Światowiec
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw
J Światowiec-Szczepańska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1212006
Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe
J Światowiec-Szczepańska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
762012
Risk management system in business relationships—Polish case studies
R Szczepański, J Światowiec-Szczepańska
Industrial Marketing Management 41 (5), 790-799, 2012
582012
Logistics as a value in e-commerce and its influence on satisfaction in industries: a multilevel analysis
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Journal of Business & Industrial Marketing 36 (13), 220-235, 2021
422021
How does cultural intelligence influence the relationships between potential and realised absorptive capacity and innovativeness? Evidence from Poland
I Gölgeci, J Swiatowiec-Szczepanska, K Raczkowski
Technology Analysis & Strategic Management 29 (8), 857-871, 2017
342017
Drivers of digitalization in the energy sector—the managerial perspective from the catching up economy
J Światowiec-Szczepańska, B Stępień
Energies 15 (4), 1437, 2022
302022
Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
J Światowiec-Szczepańska
Ekonomista, 2012
302012
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych
J Światowiec
Marketing i Rynek, 8-14, 2006
182006
Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą,„
J Światowiec
Marketing i Rynek 4, 11-17, 2001
172001
Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej
M Łuczak, Ł Małys, M Jedlińska, P Senkus, A Skrzypek, R Przybylski, ...
Advertiva, 2016
132016
METAFORY, MODELE I TEORIE SIECI W NAUKACH O ZARZĄDZANIU 1
J Światowiec-Szczepańska, A Kawa
Organization and Management 181 (2), 79-91, 2018
112018
Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych
K Budzowski, J Światowiec
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75-85, 1997
101997
Value network creation and value appropriation in E-commerce
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (6), 9-21, 2018
92018
Zaawansowane testowanie modeli
Światowiec-Szczepańska
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 351-379, 2015
9*2015
Logistics value and perceived customer loyalty in E-commerce: Hierarchical linear modeling analysis
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 417-427, 2020
72020
Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B
J Światowiec-Szczepańska
Handel wewnętrzny 363 (4), 313-324, 2016
72016
Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych [The determinants of long-term relations between the supplier and buyer in the …
J Światowiec
Marketing i Rynek 1, 2001
72001
IT value for customer: its influence on satisfaction and loyalty in e-commerce
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Intelligent Information and Database Systems: 11th Asian Conference, ACIIDS …, 2019
62019
Strategiczne narzędzia konkurowania
J Światowiec-Szczepańska
W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w …, 2011
62011
Ryzyko partnerstwa strategicznego na rynku B2B
J Światowiec-Szczepańska
Marketing i Rynek, 2-8, 2008
62008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20