Bartłomiej Suchodolski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarys historii administracji samorządowej w Polsce
B Suchodolski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013
82013
Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej
B Suchodolski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012
72012
Common assessment framework (CAF)
E Skrzypek, B Suchodolski
Problemy Jakości, 3-10, 2010
52010
Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej
B Suchodolski
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 26 (1 …, 2015
42015
Assessment of the level of economic and social development of regions using the Hellwig taxonomic development measure
M Podstawka, B Suchodolski
Conference Proceedings Determinants Of Regional Development, 2019
32019
Rozwój lokalny i jego wyznaczniki na poziomie powiatu
M Podstawka, B Suchodolski
Marketing i Rynek, 383-393, 2016
32016
Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego
M Podstawka, B Suchodolski
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 43 (116), 9-23, 2018
22018
Pomiar i ocena poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów ziemskich województwa opolskiego
M Podstawka, B Suchodolski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019
12019
Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju powiatów a ich sytuacja dochodowa
B Suchodolski
2018
Źródła finansowania zadań powiatów na przykładzie powiatów województwa lubelskiego
M Podstawka, B Suchodolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017
2017
Znaczenie subwencji ogólnej w dochodach powiatu na przykładzie powiatu kolneńskiego
B Suchodolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016
2016
Istota i znaczenie komunikacji w projekcie na przykładzie organizacji turnieju piłki ręcznej
B Suchodolski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych, 2015
2015
Piramidy finansowe sprawdzonym sposobem na oszustwo
B Suchodolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015
2015
Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Lublin
B Suchodolski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015
2015
Seminarium naukowe „Zarządzanie w sporcie”
A Kołodziejczyk, B Suchodolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014
2014
Zarządzanie strategiczne transportem powietrznym w warunkach kryzysu paliwowego
K Wąsowska, B Suchodolski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014
2014
Wykorzystanie leasingu w branży transportu drogowego ładunków w Polsce
B Suchodolski
Instytut Logistyki i Magazynowania, 2014
2014
Wykorzystanie zadań typu case study w nauczaniu przedmiotu zarządzanie procesami
B Suchodolski
Nowoczesne Systemy Zarządzania 8, 2013
2013
I Mazowieckie Forum Ekologiczne „W partnerstwie na rzecz zielonych miejsc pracy”
A Kołodziejczyk, B Suchodolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013
2013
Dzień Otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
A Kołodziejczyk, B Suchodolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20