Piotr Perkowski
Piotr Perkowski
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gdańsk - miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970
P Perkowski
222013
Kobieta i media: studia z dziejów emancypacji kobiet
P Perkowski, T Stegner
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
8*2009
Wedded to welfare? Working mothers and the welfare state in communist Poland
P Perkowski
Slavic review 76 (2), 455-480, 2017
52017
Zmiany w gospodarstwie domowym okresu PRL
K Stańczak-Wiślicz, P Perkowski
Kobieta w gospodarstwie domowym: Ziemie polskie na tle porównawczym, 2012
5*2012
Droga do władzy? Kobiety w PZPR 1948-1989
N Jarska, P Perkowski
Pamięć i Sprawiedliwość, 231-246, 2016
32016
Gdańsk
P Perkowski
Miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970, 2013
3*2013
Cenzura jako źródło cierpień : Powieści Tadeusza Konwickiego w obliczu kontroli słowa
P Perkowski
Uniwersytet Gdański, 2004
3*2004
Dzieje kobiet w PRL : stan i perspektywy badań
K Stańczak-Wiślicz, P Perkowski
Dzieje kobiet w Polsce : dyskusja wokół przyszłej syntezy, 2014
22014
Aktywność zawodowa gospodyń domowych na łamach prasy kobiecej Polski Ludowej
P Perkowski
Wydawnictwo Psychologii i Kultury" Eneteia", 2009
22009
Działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w latach siedemdziesiątych, maszynopis rozprawy doktorskiej, Gdańsk
P Perkowski
Uniwersytet Gdański, 2005
2*2005
Władze i mieszkańcy Gdańska w 1945 roku w świetle sprawozdań
P Perkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
12013
Ojcostwo w Polsce Ludowej
P Perkowski
Wydawnictwo Poznańskie, 2010
12010
Pół wieku z cenzurą. Przypadek Tadeusza Konwickiego
P Perkowski
Pamiętnik Literacki, 75-95, 2006
12006
From Cotton and Smoke: Łódź—Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994
P Perkowski
The Slavonic and East European Review 98 (1), 179-181, 2020
2020
La memoria del 1980 in Polonia e la nascita del Centro europeo di Solidarnosc
P Perkowski
Passato e presente, 2016
2016
Panufnik a komunistyczna Polska
P Perkowski
Muzeum Emigracji, 2014
2014
Narastanie buntu w Stoczni Gdańskiej przed strajkami w sierpniu 1980 roku (charakterystyka środowiska)
P Perkowski
Przegląd Historyczny 104 (4), 2013
2013
Social order and social pathology in the People's Republic of Poland. Comments on the studies in the history of private and public lives
P Perkowski
Towarzystwo Wydawnicze" Historia Iagellonica", 2012
2012
Codzienność trójmiejskich hipisów w latach siedemdziesiątych XX wieku w działaniach aparatu bezpieczeństwa
P Perkowski
Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi …, 2012
2012
Obyczajowość w gdańskich zakładach pracy w świetle donosów z lat 1950-1970
P Perkowski
Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20