Obserwuj
Maria Aluchna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych
M Aluchna
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2007
1312007
Does good corporate governance matter? Best practice in Poland
M Aluchna
Management Research News 32 (2), 185-198, 2009
852009
Ownership structure and company performance: a panel study from Poland
M Aluchna, B Kaminski
Baltic Journal of Management 12 (4), 485-502, 2017
832017
Institutional isomorphism and corporate social responsibility: towards a conceptual model
M Roszkowska-Menkes, M Aluchna
Journal of Positive Management 8 (2), 3-16, 2017
652017
Do institutional investors encourage firm to social disclosure? The stakeholder salience perspective
M Aluchna, M Roszkowska-Menkes, B Kamiński, D Bosek-Rak
Journal of Business Research 142, 674-682, 2022
642022
Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych
M Aluchna
Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
622010
Corporate social responsibility of the top ten: examples taken from the Warsaw Stock Exchange
M Aluchna
Social responsibility journal 6 (4), 611-626, 2010
502010
From talk to action: the effects of the non-financial reporting directive on ESG performance
M Aluchna, M Roszkowska-Menkes, B Kamiński
Meditari Accountancy Research 31 (7), 1-25, 2022
462022
Własność a corporate governance: systemy, rynki, przedsiębiorstwa
M Aluchna
Poltext sp. z oo, 2015
412015
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
J Cygler, M Aluchna, E Marciszewska, MK Witek-Hajduk, G Materna
Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2013
382013
Research and innovation redefined. Perspectives on the European union initiatives on horizon 2020.
DE Kalisz, M Aluchna
European integration studies, 2012
382012
Integrating corporate social responsibility and corporate governance at the company level. Towards a conceptual model
M Aluchna, M Roszkowska-Menkes
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 30 (3), 2019
362019
Zarządzanie japońskie: ciągłość i zmiana
M Aluchna, PZ Płoszajski, SG Handlowa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2008
322008
The association between independent directors and company value. Confronting evidence from two emerging markets
M Aluchna, JD Mahadeo, B Kamiński
Corporate Governance: The International Journal of Business in Society 20 (6 …, 2020
292020
Non-financial reporting. Conceptual framework, regulation and practice
M Aluchna, M Roszkowska-Menkes
Corporate social responsibility in Poland: strategies, opportunities and …, 2019
282019
Sustainable business models: the case of the collaborative economy
M Aluchna, B Rok
Sustainable business models: Principles, promise, and practice, 41-62, 2018
262018
Zarządzanie japońskie
M Aluchna, P Płoszajski
Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 181, 2008
262008
The Dynamics of Corporate Social Responsibility
M Aluchna, SO Idowu
Springer, 2017
252017
Does corporate governance compliance increase company value? Evidence from the best practice of the board
M Aluchna, T Kuszewski
Journal of Risk and Financial Management 13 (10), 242, 2020
242020
Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW
M Aluchna, M Dzierżanowski, M Przybyłowski, A Zamojska-Adamczak
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2005
232005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20