Obserwuj
Сергій Іванюк
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Вплив агрокліматичних факторів на продуктивність сої
ВФ Петриченко, АО Бабич, СВ Іванюк, СІ Колісник
Вісник аграрної науки, 19-23, 2006
672006
Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування
СВ Іванюк
Корми і кормовиробництво, 34-40, 2012
452012
Вплив сортових і гідротермічних ресурсів на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу
ВФ Петриченко, СВ Іванюк
Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН, 3-4, 2000
452000
Адресат–майбутнє. Герой і концепція адресата української радянської прози для дітей (1917–1941)
С Іванюк
К.: Наукова думка, 1990
251990
Сучасна селекція сої
С Іванюк
Агробізнес сьогодні, 14-21, 2014
242014
Соя: монографія
ВФ Петриченко, ВВ Лихочвор, СВ Іванюк
Вінниця: Діло, 2016
182016
Оцінка сортозразків квасолі звичайної на основі кореляції кількісних ознак та індексів
СВ Іванюк, АВ Глявин
Селекція і насінництво, 192-197, 2012
182012
Потенціал продуктивності соєвого поля
СВ Іванюк
Агробізнес сьогодні, 316, 2015
172015
Тривалість вегетаційного періоду сої–основа формування сортових ресурсів регіону
СВ Іванюк, ІВ Темченко, АВ Семцов
Корми і кормовиробництво, 67-71, 2012
162012
Соя: технологічні аспекти вирощування на насіння
ВФ Петриченко, АО Бабич, СІ Колісник, СВ Іванюк
К./Насінництво, 5-9, 2008
162008
Вирощування сої на зерно
СІ Колісник, СВ Іванюк, НМ Петриченко
Насінництво, 2005
162005
Вплив гідротермічних умов на прояв основних господарсько-цінних ознак у сої в Лісостепу України
АО Бабич, ВФ Петриченко, СВ Іванюк
Вісник аграрної науки, 15-17, 1997
161997
Вплив гідротермічних умов на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу України
СВ Іванюк, МВ Вільгота, ОЮ Жаркова
Корми і кормовиробництво, 21-28, 2016
112016
Математико-статистичні методи оцінки вихідного матеріалу сої за елементами продуктивності
СВ Іванюк, ІВ Темченко
Корми і кормовиробництво, 45-54, 2011
112011
Адаптивний потенціал продуктивності сої в умовах центрального Лісостепу України
ВФ Петриченко, АО Бабич, СВ Іванюк
Селекція і насінництво.-2005.-Вип 90, 59-66, 2005
112005
Фітопатологічна оцінка сортозразків сої в умовах Правобережного Лісостепу України
СІЮ Шкатула
Селекція і насінництво, 255-260, 2013
102013
Квасоля–цінне джерело рослинного білка, зумовлене сортовими особливостями
О Овчарук, С Іванюк
Продовольча індустрія АПК, 38-40, 2015
92015
Оцінка гібридів сої першого покоління на основі гібридологічного аналізу
АО Бабич, СВ Іванюк, НВ Коханюк
Корми і кормовиробництво, 8-13, 2012
92012
Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності бобів кормових в F2
АО Бабич, СВ Іванюк, СІ Бабій
Корми і кормовиробництво, 20-24, 2010
92010
Соя
ВФ Петриченко, ВВ Лихочвор, СВ Іванюк, ОВ Корнійчук, СІ Колісник, ...
Вінниця: Діло, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20