Prof. nadzw. dr hab. inż Marek Jabłoński
Prof. nadzw. dr hab. inż Marek Jabłoński
WSB University in Poznań POLAND
Zweryfikowany adres z ottima-plus.com.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
M Jabłoński
Difin, 2013
1002013
Research on Business Models in their Life Cycle
M Jabłoński, A Jabłoński
Sustainability 8, 2016
632016
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka
A Jabłoński, M Jabłoński
Difin, Warszawa, 2011
552011
Value Migration to the Sustainable Business Models of Digital Economy Companies on the Capital Market
M Jabłoński
Special Issue Sustainability of Young Companies–Contemporary Trends and …, 2018
332018
Strategiczna Karta Wyników ( Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
A Chodyński, S Jabłoński, Adam, M Jabłoński, Marek
Oficyna wydawnicza AFM, 2007
292007
Environmental Corporate Social Responsibility ( ECSR) - koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych
M Jabłoński, A Chodyński, A Jabłoński
Przegląd Organizacji, 30-32, 2008
262008
Projektowanie sieciowych modeli biznesu
A Jabłoński, M Jabłoński
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12, 2013
252013
Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
B Nogalski, A Szpitter, M Jabłoński
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
242016
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny
M Jabłoński
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2009
242009
Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu
A Jabłoński, M Jabłoński
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 29 (4), 57-63, 2013
232013
Social Business Models in the Digital Economy New Concepts and Contemporary Challenges
JM Jabłoński Adam
Palgrave Macmillan UK, 2020
18*2020
Trust as a key factor in shaping the social business model of water supply companies
A Jabłoński, M Jabłoński
Sustainability 11 (20), 5805, 2019
142019
Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw - intencje i wyniki
M Jabłoński
Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia 1, 2016
142016
Efektywne modele biznesu
M Jabłoński, A Jabłoński
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, 2006
142006
Ekologiczna Społeczna Odpowiedzialność Biznesu ( Environmental Corporate Social Responsibility ) – Raport przedsiębiorstw i Gmin Odpowiedzialnych Ekologicznie
M Jabłoński, A Jabłoński, A Primus, M Spytkowska
Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010
13*2010
Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MŚP w kontekście rynku pracy.
M Jabłoński, A Jabłoński
OTTIMA plus Sp. z. o.o., ARL Sosnowiec, 2012
122012
Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka
A Jabłoński, M Jabłoński
Difin, Warszawa, 2011
122011
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik budowy wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie
M Jabłoński, A Jabłoński
Problemy Jakości, 2008
11*2008
Wdrożenie strategicznej karty wyników w jednostkach służby zdrowia
M Jabłoński, A Jabłoński
Controlling i rachunkowość zarządcza, 2006
112006
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników
M Jabłoński, A Jabłoński, A Chodyński
Problemy Jakości, 2007
102007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20