dr inż. Tomasz Tracz
dr inż. Tomasz Tracz
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high‐performance concrete subjected to high temperature
I Hager, T Tracz, J Śliwiński, K Krzemień
Fire and materials 40 (5), 668-682, 2016
362016
Open porosity of cement pastes and their gas permeability
T Tracz
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 64 (4), 2016
222016
The Impact of the Amount and Length of Fibrillated Polypropylene Fibres on the Properties of HPC Exposed to High Temperature/Wpływ Ilosci I Długosci Fibrylowanych Włókien …
I Hager, T Tracz
Archives of Civil Engineering 56 (1), 57-68, 2010
202010
Influence of elevated temperature on selected properties of high performance concrete modified with the addition of polypropylene fibres
I Hager, T Tracz
Cement wapno beton 14 (76), 3-9, 2009
19*2009
Effect of hydration and carbonation progress on the porosity and permeability of cement pastes
T Tracz, T Zdeb
Materials 12 (1), 192, 2019
122019
Influence of Soil-Cement Composition on its Selected Properties
K Brasse, T Tracz, T Zdeb, P Rychlewski
MATEC Web of Conferences 163, 06006, 2018
122018
Effect of cement paste content and w/c ratio on concrete water absorption
T Tracz, J Śliwiński
Cement Wapno Beton 17 (2), 2012
122012
The usefulness of selected non-destructive and destructive methods in the assessment of concrete after fire
I Hager, T Tracz, K Krzemień
Cement Wapno Beton 19 (3), 145-51, 2014
102014
Wykorzystanie popiołów fluidalnych jako dodatku mineralnego do betonów
A Łagosz, J Małolepszy, J Śliwiński, T Tracz
V Konferencja „Dni Betonu–Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 719-72, 2008
82008
Sorpcyjność betonu zwykłego i wysokowartościowego
J Śliwiński, T Tracz
Cement Wapno Beton 12 (74, nr 1), 27-33, 2007
8*2007
Material problems in civil engineering: Ideas-driving forces-research arena
L Czarnecki, I Hager, T Tracz
Procedia Engineering 108, 3-12, 2015
72015
Effect of cement type on the mechanical behavior and permeability of concrete subjected to high temperatures
I Hager, T Tracz, M Choińska, K Mróz
Materials 12 (18), 3021, 2019
62019
Concrete propensity to fire spalling: Testing and observations
I Hager, K Mróz, T Tracz
MATEC Web of Conferences 163, 02004, 2018
62018
Betonowanie podwodne betonem samozagęszczalnym jako jeden z etapów remontu zapory w Porąbce
T Tracz, S Kańka, W Radło
62006
Influence of cement type and water-cement ratio on open porosity and gas permeability of cement pastes
T Tracz, J Śliwiński
52013
Cement paste content as the factor influencing compressive and splitting tensile strength of concrete
J Śliwiński, T Tracz
Cement Wapno Beton 6, 353-361, 2013
52013
Wybrane właściwości betonów z dodatkiem frakcjonowanego popiołu lotnego krzemionkowego i fluidalnego
J Śliwiński, T Tracz, J Deja, A Łagosz
Cement Wapno Beton 18 (80, nr 2), 81--90, 2013
52013
Metody badania przepuszczalności betonu dla cieczy i gazów, materiały II Sympozjum nt
J Śliwiński, T Tracz
Trwałość betonu–metody badań właściwości determinujących trwałość materiału …, 2008
52008
Wpływ rodzaju cementu na przepuszczalność betonów wysokowartościowych, praca doktorska
T Tracz
Politechnika Krakowska, 2005
5*2005
Wpływ zawartości zaczynu cementowego i wskaźnika w/c na nasiąkliwość betonu wodą
T Tracz, J Śliwiński
Cement Wapno Beton 17 (79, nr 3), 131-137, 2012
42012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20