Obserwuj
Tomasz Tracz
Tomasz Tracz
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high‐performance concrete subjected to high temperature
I Hager, T Tracz, J Śliwiński, K Krzemień
Fire and materials 40 (5), 668-682, 2016
542016
Open porosity of cement pastes and their gas permeability
T Tracz
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 64 (4), 2016
322016
Effect of hydration and carbonation progress on the porosity and permeability of cement pastes
T Tracz, T Zdeb
Materials 12 (1), 192, 2019
302019
Influence of elevated temperature on selected properties of high performance concrete modified with the addition of polypropylene fibres
I Hager, T Tracz
Cement wapno beton 14, 2009
23*2009
The impact of the amount and length of fibrillated polypropylene fibres on the properties of HPC exposed to high temperature
I Hager, T Tracz
Archives of Civil Engineering 56 (1), 57-68, 2010
212010
Effect of cement type on the mechanical behavior and permeability of concrete subjected to high temperatures
I Hager, T Tracz, M Choińska, K Mróz
Materials 12 (18), 3021, 2019
172019
Concrete propensity to fire spalling: Testing and observations
I Hager, K Mróz, T Tracz
MATEC web of conferences 163, 02004, 2018
142018
Influence of soil-cement composition on its selected properties
K Brasse, T Tracz, T Zdeb, P Rychlewski
MATEC Web of Conferences 163, 06006, 2018
132018
Effect of cement paste content and w/c ratio on concrete water absorption
T Tracz, J Śliwiński
Cement Wapno Beton 17 (2), 2012
122012
Contribution of polypropylene fibres melting to permeability change in heated concrete-the fibre amount and length effect
I Hager, K Mróz, T Tracz
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 706 (1), 012009, 2019
112019
The usefulness of selected non-destructive and destructive methods in the assessment of concrete after fire
I Hager, T Tracz, K Krzemien
Cement Wapno Beton 19 (3), 145-+, 2014
112014
Sorpcyjność betonu zwykłego i wysokowartościowego
J Śliwiński, T Tracz
Cement Wapno Beton 12 (74, nr 1), 27-33, 2007
9*2007
Material problems in civil engineering: ideas-driving forces-research arena
L Czarnecki, I Hager, T Tracz
Procedia Engineering 108, 3-12, 2015
82015
Wykorzystanie popiołów fluidalnych jako dodatku mineralnego do betonów
A Łagosz, J Małolepszy, J Śliwiński, T Tracz
V Konferencja „Dni Betonu–Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 719-72, 2008
82008
Betonowanie podwodne betonem samozagęszczalnym jako jeden z etapów remontu zapory w Porąbce
T Tracz, S Kańka, W Radło
72006
Causes and mechanism of concrete spalling under high temperature caused by fire
K Mroz, I Hager
Cem. Wap. Bet 6, 445-456, 2017
62017
The effect of concrete surface polishing on permeability evaluated with Torrent’s method
T Tracz, J Śliwiński
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, Szczecin …, 2013
52013
Influence of cement type and water-cement ratio on open porosity and gas permeability of cement pastes
T Tracz, J Śliwiński
52013
Cement paste content as the factor influencing compressive and splitting tensile strength of concrete,„
J Śliwiński, T Tracz
Cement Wapno Beton 6, 353-361, 2013
52013
Wybrane właściwości betonów z dodatkiem frakcjonowanego popiołu lotnego krzemionkowego i fluidalnego
J Śliwiński, T Tracz, J Deja, A Łagosz
Cement Wapno Beton 18 (80, nr 2), 81--90, 2013
52013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20