Obserwuj
Wieslaw Urban
Wieslaw Urban
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar
W Urban, D Siemieniako
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
1522008
The lean management maturity self-assessment tool based on organizational culture diagnosis
W Urban
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 728-733, 2015
882015
Service quality gaps and their role in service enterprises development
W Urban
Technological and economic development of economy 15 (4), 631-645, 2009
842009
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
542010
Perceived quality versus quality of processes: a meta concept of service quality measurement
W Urban
The Service Industries Journal 33 (2), 200-217, 2013
432013
CUSTOMERS'EXPERIENCES AS A FACTOR AFFECTING PERCEIVED SERVICE QUALITY.
W Urban
Economics & Management, 2010
402010
Organizational service orientation and its role in service performance formation: evidence from Polish service industry
W Urban
Measuring Business Excellence, 2009
392009
Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego
S Kasiewicz, J Ormińska, W Rogowski, W Urban
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
372009
Definicje jakości usług-różnice oraz ich przyczyny
W Urban
Problemy Jakości 39 (3), 4-9, 2007
362007
Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw
S Kasiewicz, J Ormińska, W Rogowski, W Urban
Od zarządzania zasobowego do procesowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa …, 2009
342009
Understanding loyalty from a customer's perspective
D Siemieniako, S Rundle-Thiele, W Urban
Journal of Customer Behaviour 9 (3), 283-298, 2010
282010
Motywy lojalnosci klientow
W Urban, D Siemieniako
Marketing i Rynek 12 (05), 2-7, 2005
242005
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
192013
Siemieniako D
W Urban
Lojalność klientów. Modele, motywacja, pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN …, 2008
192008
TOC implementation in a medium-scale manufacturing system with diverse product rooting
W Urban
Production & Manufacturing Research 7 (1), 178-194, 2019
172019
Modele lojalności klientów-rola satysfakcji oraz kierunki badań
D Siemieniako, W Urban
Marketing i Rynek, 12-18, 2006
172006
Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności
D Siemieniako, W Urban
Marketing i Rynek, 7-12, 2006
162006
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa
B Budzisz, W Urban, A Wasiluk
Difin, 2008
132008
Application of industry 4.0 to the product development process in project-type production
W Urban, K Łukaszewicz, E Krawczyk-Dembicka
Energies 13 (21), 5553, 2020
112020
Amoeba management system transformation in the light of organisational change literature
W Urban
Management and Production Engineering Review, 2017
112017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20