Follow
Joanna Kosmaczewska
Joanna Kosmaczewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydz. Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Polityki w
Verified email at up.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Encyclopedia of tourism management and marketing
D Buhalis
Edward Elgar Publishing, 2022
422022
Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce
J Kosmaczewska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4), 225-232, 2010
302010
Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich
J Kosmaczewska
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013
292013
The relationship between development of agritourism in Poland and local community potential.
J Kosmaczewska
Studies in Physical Culture & Tourism 15 (2), 2008
292008
Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy
J Kosmaczewska
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
282007
Szlaki wina w Polsce–perspektywy i bariery rozwoju
J Kosmaczewska
Studia Periegetica 2, 153-160, 2008
202008
Exploring the determinants of choosing an academic destination under a short-term mobility: a cross-cultural comparison of Poland and Portugal
J Kosmaczewska
Journal of Marketing for Higher Education 32 (1), 138-158, 2022
192022
Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA
J Kosmaczewska
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ZN SGGW, nr 90 (2011),, s …, 2011
172011
Tourism interest and the efficiency of its utilisation based on the example of the EU countries
J Kosmaczewska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 13 (1), 77-90, 2014
16*2014
Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych
J Kosmaczewska
Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, (red.) Panasiuk A., s. 149-159, 2010
142010
Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich
J Kosmaczewska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 8 (4), 87-96, 2009
142009
Adolescents’ use of influence tactics with parents in family travel decision making: a cross-societal comparison in Eastern Europe
WS Yen, CJ Su, YF Lan, M Mazurek, J Kosmaczewska, B Švagždienė, ...
The Social Science Journal 60 (3), 478-490, 2023
132023
Residents’ perceptions of tourism and their implications for policy development: evidence from rural Poland
J Kosmaczewska, R Thomas, F Dias
Community Development 47 (1), 136-151, 2016
122016
Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce,[w:] W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.)
J Kosmaczewska
Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, 349-356, 2008
122008
“Education First” or “Tourism First”—What Influences the Choice of Location for International Exchange Students: Evidence from Poland
J Kosmaczewska, S Jameson
Journal of Hospitality & Tourism Education 35 (2), 143-158, 2023
112023
ACADEMIC ATTRACTIVENESS OF A HOST COUNTRY TO ERASMUS EXCHANGE STUDENTS. THE CASE OF POLAND
J Kosmaczewska
XVI Turiba University Conference Towards Smart, Sustainable and Inclusive …, 2015
112015
Wykorzystanie techniki e-mail Mystery Shopping w ocenie zarządzania jakością informacji turystycznej na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych
J Kosmaczewska
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca …, 2011
82011
Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce,[w:] Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, red
J Kosmaczewska
W. Siwiński, RD Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań, 2008
62008
Ecoenergy tourism, study into some aspects of relationship between use of renewable energy resources and sustainable regional and rural development
DL Dénes, M Csilla, J Kosmaczewska, F Gyula, Z Martin, V Imre, ...
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019
52019
The Role of a Host Country Image and Mega-Event's Experience for Revisit Intention: The Case of Poland
J Kosmaczewska, R Czarnecki
Available at SSRN 2586145, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20