Obserwuj
Zygmunt KUBIAK
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Systemy monitorowania zużycia mediów w budynkach
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek Energii 85 (5), 22-31, 2009
172009
Sieci bezprzewodowe dla systemów zdalnych pomiarów
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek energii 4, 2-11, 2010
82010
Inteligentny system pomiarowy - rozwój standardu, przykładowe rozwiązania
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek Energii, 43-49, 2013
72013
Współczesne rozwiązania telemetryczne
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek Energii, 26-35, 2007
42007
Inteligentne pomiary
Z Kubiak
Ochrona Środowiska Gospodarka Komunalna, 2011
32011
ZigBee – protokół transmisji bezprzewodowej dla systemów przemysłowych
Z Kubiak
Efektywność wdrażania technologii informatycznych, 113 - 123, 2005
32005
Nowe technologie w monitorowaniu wybranych wielkości fizykochemicznych wody
Z Kubiak, A Urbaniak
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody; ISBN 978-83-925064-8 …, 2011
22011
Nowe technologie w monitorowaniu wybranych wielkości fizykochemicznych wody
Z Kubiak, A Urbaniak
Instal, 71-76, 2011
22011
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków-automatyka i sterowanie
A Urbaniak, Z Kubiak
Wodociągi-Kanalizacja, 42-47, 2010
22010
Bezprzewodowy dostęp do urządzeń pomiarowych
Z Kubiak, A Urbaniak
Systemy Czasu Rzeczywistego pod redakcją P. Gaja 2, 257 - 268, 2005
2*2005
Technologia LoRa w kontekście sieci bezprzewodowych oraz Internetu Przedmiotów w systemach pomiarowych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych
Z Kubiak, E Łukasik, M Sroczan, A Urbaniak, B Zgrzeba
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód; Water Supply and Water Quality …, 2016
12016
Interfejsy urządzeń wodociągowych
Z Kubiak, A Urbaniak
Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6, 210-216, 2015
12015
Embedded Systems in Distributed Measuring Network.
Z Kubiak, A Urbaniak
EnviroInfo (1), 535-541, 2007
12007
Smart metering a woda
Z Kubiak, A Urbaniak
Instal, 23-27, 2016
2016
Nowe rozwiązania wodomierzy w inteligentnych pomiarach
Z Kubiak
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód; Water Supply and Water Quality …, 2016
2016
Assistive Integrated Personal Trainer System
J Furmaniak, R Kaczorowski, M Kasprzycki, B Zgrzeba, Z Kubiak, ...
Information Technologies in Medicine: 5th International Conference ... 2, 41-62, 2016
2016
SimpliciTI - protokół dla prostych sieci radiowych
Z Kubiak
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód; Water Supply and Water Quality …, 2014
2014
Synchronized measurement network
Z Kubiak
Studia Informatica 34 (3), 117-129, 2013
2013
Synchronizowana sieć pomiarowa
Z Kubiak
Studia Informatica 34 (3), 117--129, 2013
2013
Nowe rozwiązania sensorów dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Z Kubiak
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód 1, 231-242, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20