Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania
M Cieślak
PWN, 2001
566*2001
Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw
D Kwiatkowska-Ciotucha
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
202013
Metody prognozowania. Zbiór zadań
B Radzikowska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999
19*1999
Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
D Kwiatkowska-Ciotucha, J Dziechciarz, U Załuska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007
112007
Burnout and its correlates− an empirical study conducted among education, higher education and health care professionals
U Załuska, M Ślazyk-Sobol, D Kwiatkowska-Ciotucha
Econometrics 22 (1), 26-38, 2018
62018
Manufacturing Branches in Poland—A Classification Attempt
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Zaluska, J Dziechciarz
Exploratory Data Analysis in Empirical Research, 483-491, 2003
62003
The Composite Indicators as an Assessment Criterion of Manufacturing Branches in Polish Economy
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Załuska
Argumenta Oeconomica, 10, 2001
62001
Ranking branż produkcyjnych w Polsce w 2000 r.
D Kwiatkowska-Ciotucha
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria 9 (935 …, 2002
52002
„Sytuacja i perspektywy zawodowe kobiet na rynku pracy województwa dolnośląskiego w świetle badań 2006-2007”,[In:] Knecht Z
J Kowal, D Kwiatkowska-Ciotucha, J Krupowicz, U Załuska, ...
Periodyk Gospodarka-Rynek-Edukacja, 2007
42007
Burnout syndrome as the example of psychological costs of work—Empirical studies among human-oriented professions in Poland
U Zaluska, D Kwiatkowska-Ciotucha, M Slazyk-Sobol
IBIMA Bus. Rev 430264, 2020
32020
Measurement of Factors Affecting the Perception of People with Disabilities in the Workplace
U Załuska, A Grześkowiak, C Kozyra, D Kwiatkowska-Ciotucha
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (12), 4455, 2020
32020
Możliwości doskonalenia programów nauczania w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach wyższych
D Kwiatkowska-Ciotucha
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
32007
Specyfika zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w państwowych szkołach wyższych
D Kwiatkowska-Ciotucha
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie 5 (1187 …, 2007
32007
Performance Assessment of the Polish Manufacturing Sector
JZ Dziechciarz, D Kwiatkowska-Ciotucha, U Zaluska
Applied Stochastic Models and Data Analysis, G. Govaert, J. Janssen, N …, 2001
32001
Egzemplifikacja zastosowań średnich błędów prognoz ex post
D Kwiatkowska-Ciotucha
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 54-62, 2000
32000
Propozycja procedury oceny efektywności ekonomicznej jednostek klasyfikacyjnych EKD
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Załuska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria 4 (845), 62-70, 2000
32000
Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy: Bariery skutecznej inkluzji w miejscu pracy
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Załuska, A Grześkowiak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
22020
PRZYGOTOWANIE UCZELNI I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Załuska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
22016
Możliwości otwarcia się uczelni na kształcenie ustawiczne
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Załuska
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 36, 97-101, 2014
22014
Wroclaw University of Economics Graduates' Knowledge and Skills Relevance for Labor Market
JZ Dziechciarz, D Kwiatkowska-Ciotucha, U Zaluska
Dziechciarz J. Kwiatkowska Ciotucha D. Załuska U.[2012]" Wroclaw University …, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20