Agnieszka Szymańska
Title
Cited by
Cited by
Year
Opcja czy osoba?: Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
272011
Europa dziennikarzy: dyplomacja mediów i (post) narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy prasowych
A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
192016
Pomost medialny: rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich
A Hess, A Szymańska
Wydawnictwo UJ, 2009
142009
Rządzący i opozycja: partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016
102016
Wizerunek Polski w Spieglu w latach 1990-1999
A Szymańska
Zeszyty Prasoznawcze 43 (3-4 (163-164)), 2000
82000
Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników
A Szymańska
Zeszyty Prasoznawcze 52 (3-4 (199-200)), 2009
72009
Strategia public relations: problemy definicyjne, analiza wybranych czynników wpływających na kształt i zakres strategii PR
A Szymańska
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011
52011
Medialne fiasko zjednoczenia?: media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia
A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
52010
Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa–szkic teoretyczny
A Szymańska
Zeszyty Prasoznawcze, 273-292, 2014
42014
Information, Meinung, Macht, Manipulation: die Rolle der Medien in den deutsch-polnischen Beziehungen
A Szymańska
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011
42011
Public Relations jako narzędzie promocji dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości
A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
42007
Dziennikarstwo w epoce nowych mediów–przykład Niemiec
A Szymańska
Zeszyty Prasoznawcze, 201-213, 2017
32017
Dyplomacja mediów: wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady (dzienniki Rzeczpospolita i Frankfurter Allgemeine Zeitung)
A Szymańska
Zeszyty Prasoznawcze 52 (1-2 (197-198)), 2009
32009
Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich gazet codziennych
A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
32008
Spieglowski wizerunek polskiej polityki
A Szymańska
Państwo i Społeczeństwo, 105-113, 2005
32005
The European Public Sphere–Barriers and Limitations
A Szymańska
Zeszyty Prasoznawcze, 1-16, 2018
22018
Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie
A Szymańska, M Lisowska-Magdziarz, A Hess
Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, 2018
22018
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów: metodologia międzynarodowych badań porównawczych
A Szymańska, A Hess
Wydawnictwo UJ, 2014
22014
Recenzje, omówienia
A Szymańska, IS Fiut, J Łastowiecki, E Kristanova, M Hodalska
Zeszyty Prasoznawcze 57 (3), 2014
22014
Opcja czy osoba
F Jarosław, H Agnieszka, S Agnieszka
Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20