Krzysztof Czarnecki
Title
Cited by
Cited by
Year
Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce
K Czarnecki
Praktyka Teoretyczna, 85-106, 2013
212013
The higher education policy of'post-communist'countries in the context of welfare regimes
K Czarnecki
The Poznan University of Economics Review 14 (2), 43, 2014
122014
Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego
K Czarnecki
Zarządzanie publiczne, 5-21, 2011
112011
Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce
K Czarnecki
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 161-189, 2015
72015
Less inequality through universal access? Socioeconomic background of tertiary entrants in Australia after the expansion of university participation
K Czarnecki
Higher Education 76 (3), 501-518, 2018
62018
Polski system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej–ujęcie porównawcze
K Czarnecki
Polityka Społeczna 10 (475), 25-31, 2013
42013
Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim
K Czarnecki, T Zając
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 37 (3), 73-91, 2015
32015
Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia
K CzarneCKi
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 32 (2), 143-162, 2014
12014
Dostęp do szkolnictwa wyższego w ujęciu ekonomii dobrobytu
K Czarnecki
Edukacja 2 (145), 26-42, 2018
2018
Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce
K Czarnecki
2017
Różne oblicza kapitału społecznego
K Czarnecki
Stan Rzeczy, 327-335, 2015
2015
Kontekst instytucjonalny przechodzenia z edukacji wyższej do pracy–przykład fiński
K Czarnecki
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 25 (3), 91-112, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12