Follow
Iga Wermińska-Wi¶nicka
Iga Wermińska-Wi¶nicka
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The Impact of Brexit on young Poles and Lithuanians in the UK: reinforced temporariness of migration decisions
L Klimavičiūtė, V Parutis, D Jonavičienė, M Karolak, ...
Central and Eastern European Migration Review 9 (1), 127-142, 2020
82020
Niejednoznaczny wpływ Brexitu na życie młodych Polaków w Wielkiej Brytanii
A Tr±bka, I Wermińska-Wi¶nicka
Studia Migracyjne – Przegl±d Polonijny 4 (178), 49-70, 2020
52020
Słabe państwo i solwatacja społeczna w obszarze ł±czenia pracy z rodzicielstwem
IWW J Sarnowska, P Pustułka
Studia Socjologiczne 2 (237), 135–162, 2020
42020
Your heart is where your roots are? Place attachment and belonging among Polish and Lithuanian returnees
A Tr±bka, L Klimavičiūtė, O Czeranowska, D Jonavičienė, I Grabowska, ...
Comparative Migration Studies 10 (1), 29, 2022
12022
Nostalgiczne powroty Polaków i Litwinów w kontek¶cie brexitu i pandemii
O Czeranowska, I Wermińska-Wi¶nicka
Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne, 171-198, 2021
12021
The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit. Combining public statistics, web survey and asynchronous interviewing, Warsaw: SWPS …
DGI Blachnicka-Ciacek, D Hekiert, P Pustulka, J Sarnowska, A Tr±bka, ...
Youth Working Papers, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6