Joanna Landmesser
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Urban dynamics and growth: advances in urban economics
R Capello, P Nijkamp, A Cura Di
Elsevier, 2004
962004
Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce
JM Landmesser
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013
382013
Decomposition of differences in income distributions using quantile regression
JM Landmesser
Statistics in Transition. New Series 17 (2), 331-349, 2016
192016
Development of local public finance in Europe
P Friedrich, J Gwiazda, CW Nam
CESifo Working Paper Series, 2003
172003
Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
J Landmesser
Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 60, 187-196, 2006
122006
Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych
H Dudek, G Koszela, J Landmesser
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2012
112012
Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku
H Dudek, M Krawiec, JM Landmesser
Wydawnictwo SGGW, 2011
102011
Decomposition of differences between personal incomes distributions in Poland
JM Landmesser, K Karpio, P Łukasiewicz
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 16 (2), 43-52, 2015
92015
Risk of low incomes under different policy scenarios
E Majewski, A Was, W Guba, G Dalton, J Landmesser
Income stabilization in European agriculture; Design and economic impact of …, 2008
82008
Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania
JM Landmesser
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 15 (7 …, 2008
72008
Strengthening Municipal Fiscal Autonomy through Intergovernmental Transfers
P Friedrich, J Gwiazda, CW Nam
Contributions to Economic Analysis 266, 689-728, 2004
72004
Symulacja efektów ex ante programu „Rodzina 500+”
M Chrzanowska, J Małgorzata Landmesser
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 38-46, 2017
62017
Modele ryzyka konkurencyjnego dla czasu trwania czynności
JM Landmesser
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 371-385, 2008
62008
Income satisfaction and relative deprivation
H Dudek, J Landmesser
Statistics in Transition new series 13 (2), 321-334, 2012
52012
Analiza taksonomiczna aktywności ekonomicznej ludności na obszarach wiejskich w Polsce
M Krawiec, J Landmesser
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (09), 2007
52007
Strengthening Municipal Fiscal Autonomy Through Intergovernmental Grants
P Friedrich, J Gwiazda, CW Nam
Urban Dynamics and Growth, Advances in Urban Economics, 693-728, 2004
52004
The impact of vocational training on the unemployment duration
J Landmesser
International Advances in Economic Research 17 (1), 89-100, 2011
42011
Differences in income distributions for men and women in the European Union countries
JM Landmesser
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 14 (1), 81-98, 2019
32019
Effects of Macroeconomic Indicators on the Financial Markets Interrelations.
A Czapkiewicz, P Jamer, J Landmesser
Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance 68 (3), 2018
32018
Dekompozycja różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w procesie opuszczania stanu bezrobocia
JM Landmesser
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 14 (3), 51-61, 2013
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20