Follow
Radosław Sterczyński
Title
Cited by
Cited by
Year
Serce w rozumie: afektywne podstawy orientacji w otoczeniu
A Kolańczyk, A Fila-Jankowska, M Pawłowska-Fusiara, R Sterczyński
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
362004
Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej w opinii konsumentów
J Newerli-Guz, A Rybowska, R Sterczyński
Handel wewnętrzny, 251-262, 2014
102014
The recognition of non-verbal messages expressing emotion by children with SLI aged 4 to 7
E Czaplewska, R Sterczyński
Acta Neuropsychologica 13 (1), 1-10, 2015
72015
Test Elips Jako Narzędzie Badania Skaningu Uwagi Ekstensywnej vs. Intensywnej Ellipses Test-A New Research Tool to Measure Extensive vs Intensive Attention
M Roczniewska, R Sterczyński, A Popławska, B Szamotulska, ...
Psychological Studies, 2011
6*2011
PedsQL™ Family Impact Module jako metoda badania wpływu choroby nowotworowej dziecka na rodzinę. Adaptacja językowa i badania pilotażowe
A Muczyń, R Sterczyński, M Samardakiewicz, JM Zaucha
Psychoonkologia 4, 128-135, 2014
52014
Próba identyfikacji czynników wpływających na preferencje młodych kobiet wobec piw ciemnych produkowanych metodą tradycyjną
S Wawszczak, M Śmiechowska, R Sterczyński
ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ 1 (80), 196-205, 2012
52012
Rola bodźca docelowego w paradygmacie wizualnego poprzedzania.[The role of a target in the paradigm of affective visual priming]
R Sterczyński, A Kolańczyk
Studia Psychologiczne 39 (2), 81-98, 2001
42001
The profile of WISC-R scores in children with high-functioning autism
M Zielińska, R Sterczynski, A Baginska
Psychiatria Polska 48 (4), 667-676, 2014
32014
Od jakich czynników indywidualnych zaleŜy edukacyjna wartość dodana w szkołach wiejskich
R Sterczyński, T Kutajczyk, B Przychodzeń
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, 68-83, 2009
32009
The profile of WISC-R scores in children with high-functioning autism
M Zielinska, R Sterczynski, A Baginska
Psychiatria Polska 48 (4), 667-676, 2014
22014
The Comprehension of Indirect Directives by Children with SLI
E Czaplewska, R Sterczyński
ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 10 (2), 231-244, 2012
22012
Afekt w procesie twórczym,[w:] A
R Sterczyński, A Kolańczyk
Kolańczyk, A. Fila-Jankowska, M. Pawłowska-Fusiara, R. Sterczyński, Serce w …, 2004
22004
Testy kompetencyjne, Metody i narzędzia pomiaru kompetencji (3)
G Filipowicz, R Sterczyński
Personel i Zarządzanie, 25-29, 2002
22002
Moduł nowotworowy kwestionariusza PedsQL™ jako metoda oceny jakości życia dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego–adaptacja językowa i badania pilotażowe
A Muczyń, R Sterczyński, M Samardakiewicz, M Gwadera, JM Zaucha
Psychoonkologia 4, 138-145, 2015
12015
PedsQL™ Cancer Module as a method to assess the quality of life of children with malignancies of the hematopoietic system: linguistic validation and a pilot studies
A Muczyń, R Sterczyński, M Samardakiewicz, M Gwadera, JM Zaucha
Psychoonkologia 19 (4), 138-145, 2015
12015
WPŁYW OGRANICZENIA ZASOBÓW POZNAWCZYCH NA PODEJMOWANIE DECYZJI W ZADANIU UCZENIA SIĘ SZTUCZNYCH GRAMATYK
A Popławska, M Roczniewska, R Sterczyński
Studia Psychologiczne 52 (1), 33-46, 2014
12014
Change Blindness as A Result of Intensive Attention
R Sterczynski, J Sweklej, B Wolinski
Studia Psychologiczne 49 (3), 75, 2011
1*2011
Kwestionariusz Motywacji Szkolnej Gimnazjalisty
R Sterczyński, P Burczyk, K Tucholska, M Konwińska, B Gmińska, ...
XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010, 140-152, 2010
12010
Focusing on goal relevance–is it crucial to artificial grammar learning?
A Popławska-Boruc, R Sterczyński, M Roczniewska
Implicit Learning, 208-231, 2019
2019
Ellipses test--A new research tool to measure extensive vs intensive attention
R Sterczynski, A Poplawska, M Roczniewska, B Szamotulska, ...
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20