Marcin Feltynowski
Marcin Feltynowski
Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki
Verified email at uni.lodz.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data
MW Feltynowski, M., Kronenberg, J., Bergier, T., Kabisch, N., Łaszkiewicz, E ...
Urban Forestry & Urban Greening, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.12.0, 2017
97*2017
Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju
M Feltynowski
Wydawnictwo CeDeWu. pl, Warszawa, 2009
43*2009
Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów
M Feltynowski, A Nowakowska
Zdolności innowacyjne polskich regionów, 2009
182009
Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów
M Feltynowski, A Nowakowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
182009
Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów, w: Nowakowska A.(red.)
NA Feltynowski M.
Zdolności innowacyjne polskich regionów, 2009
18*2009
Some problems of local development: the example of former State Agricultural Farms in Poland
M Feltynowski, A Senetra, J Biegańska, E Grzelak-Kostulska, M Dymitrow, ...
Research for rural development 2, 237-243, 2015
152015
Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast
M Feltynowski
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2010
142010
Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
M Feltynowski
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2009
132009
Spatial information systems – a tool supporting good governance in spatial planning processes of green areas
M Feltynowski
Journal of Urban and Regional Analysis 7 (Issue 1), 69-82, 2015
92015
Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów
A Nowakowska, M Feltynowski
W: A, 2009
92009
Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych
M Feltynowski
Zdolności innowacyjne polskich regionów, 25-40, 2009
92009
Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych
M Feltynowski
Zdolności innowacyjne polskich regionów, 25-40, 2009
92009
Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych [W:] Nowakowska A.(red.), 2009
M FELTYNOWSKI
Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego …, 2009
9*2009
Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno-gospodarczy w gminach wiejskich woj. łódzkiego
M Feltynowski
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 268 (54), 35-44, 2009
9*2009
Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach
M Feltynowski
72018
Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w procesach decyzyjnych–analiza decyzji o warunkach zabudowy w gminie Zawidz
M Feltynowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 100-111, 2014
62014
Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
M Feltynowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
62013
Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,[w:] Feltynowski M
M Feltynowski, P Rzeńca
Kina E., Niepiekło B., Tomaszewska AW (red.), Po kolei. Miejsca, wyzwania …, 2012
62012
Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych,[w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red
M Feltynowski, A Nowakowska
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009
62009
Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy użyciu wskaźników syntetycznych
M Feltynowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 295-302, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20