Beata Grzyl
Beata Grzyl
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Building Information Modelling as an opportunity and risk for stakeholders involved in construction investment process
B Grzyl, E Miszewska-Urbańska, M Apollo
Procedia engineering 196, 1026-1033, 2017
212017
The life cycle cost of a building from the point of view of environmental criteria of selecting the most beneficial offer in the area of competitive tendering
B Grzyl, E Miszewska, M Apollo
172017
Methods of estimating the cost of traffic safety equipment’s life cycle
B Grzyl, A Kristowski, K Jamroz, A Gobis
MATEC Web of Conferences 122, 02003, 2017
162017
Risk modelling with Bayesian Networks-case study: construction of tunnel under the Dead Vistula River in Gdansk
MW Kembłowski, B Grzyl, A Kristowski, A Siemaszko
Procedia engineering 196, 585-591, 2017
152017
The cost analysis of corrosion protection solutions for steel components in terms of the object life cycle cost
D Kowalski, B Grzyl, A Kristowski
Civil and Environmental Engineering Reports 26 (3), 5-13, 2017
132017
Zarządzanie ryzykiem jako element wspomagania działań logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym
B Grzyl, M Apollo
Logistyka 6, 1310-1311, 2011
122011
Game theory analysis of bidding for a construction contract
B Grzyl, MW Kembłowski, A Siemaszko
IOP Publishing, 2017
112017
The rigid and flexible road pavements in terms of life cycle costs
A Kristowski, B Grzyl, M Kurpińska, M Pszczoł
Építészmérnöki Kar, 2018
92018
The Life Cycle Assessment and Life Cycle Cost in public works contracts
B Grzyl, A Siemaszko
E3S Web of Conferences 44, 00047, 2018
92018
Zarządzanie eksploatacją obiektu w ujęciu kosztów cyklu życia
B Grzyl, M Apollo, E Miszewska-Urbanska, A Kristowski
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 16 (2), 2017
82017
BIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego
B Grzyl, A Kristowski
Materiały budowlane, 52--54, 2016
82016
Application of game theory to conflict management in a construction contract
B Grzyl, M Apollo, A Kristowski
Sustainability 11 (7), 1983, 2019
72019
Application of BN in risk diagnostics arising from the degree of urban regeneration area degradation
M Apollo, B Grzyl, E Miszewska-Urbańska
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 83-88, 2017
62017
Problemy koordynacji realizacji robót budowlanych na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Gdańsk–Letnica
G Beata, A Magdalena
INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA nr 5/2013, 2013
62013
Specyfika budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z perspektywy procesów logistycznych
B Grzyl
Logistyka, 2011
62011
Cost analysis of prefabricated elements of the ordinary and lightweight concrete walls in residential construction
M Kurpinska, B Grzyl, A Kristowski
Materials 12 (21), 3629, 2019
52019
Umowa o roboty budowlane w aspekcie podziału ryzyka stron
B Grzyl, M Apollo
Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015
52015
Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych
B Grzyl
Inżynieria i budownictwo, 2014
52014
The Application of Granulated Expanded Glass Aggregate with Cement Grout as an Alternative Solution for Sub-Grade and Frost-Protection Sub-Base Layer in Road Construction
M Kurpińska, B Grzyl, M Pszczola, A Kristowski
Materials 12 (21), 3528, 2019
42019
The criteria for evaluation and selection the best tender applied by the authorities in Poland and selected EU countries
B Grzyl, M Apollo, E Miszewska, A Kristowski
MATEC Web of Conferences 219 (MATEC Web Conf. Volume 219, 2018 2nd Baltic …, 2018
42018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20