Follow
Марія Култаєва
Title
Cited by
Cited by
Year
Європейська теоретична соціологія ХХ-ХХІ століття:[навч. посіб.]
МД Култаєва, ОІ Навоцький, ІІ Шеремет
І, Шеремет ІІ: Харків: ХНПУ, 2008
312008
Соціологія глобалізації
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
262008
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови і проблеми їх здійснення
М Култаєва
Філософська думка, 27-39, 2002
172002
Культурологічний поворот у філософії освіти: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи
М Култаєва
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
162012
Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка
МД Култаєва
Філософія освіти, 54-75, 2014
152014
Сучасна західна філософсько-педагогічна антропологія
М Култаєва
Філософська думка, 29-50, 2001
132001
Амбівалентність евристичного потенціалу конструкту суспільства знань; резерви і перспективи оновлення змісту сучасної освіти
МД Култаєва
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті…, 2011
112011
Філософія: життя після смерті. Німецький погляд на постболонські реалії
М Култаєва
Філософська думка, 70-84, 2011
112011
Педагогічне мислення як регіональна онтологія і епістемологічна ситуація
М Култаєва
Філософія освіти, 149-158, 2005
112005
Логіка педагогічного мислення та його алогізм
М Култаєва
Філософсько-антропологічні студії, 330-339, 2000
112000
Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості
G Beregovaja
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 3-8, 2013
102013
Європейська теоретична соціологія ХХ-ХХІ століття
МД Култаєва, ОІ Навроцький, ІІ Шеремет
Х.: ХНУ.–328 с, 2008
102008
Нова німецька еволюційна педагогіка: тенденції і можливості
М Култаєва
Філософія освіти, 109-121, 2006
102006
Ідеально-типові конструкциї філософського мислення/Култаєва М
М Култаєва
Філософська думка, 83-94, 2005
102005
Деякі проблеми розбудови категоріального апарату сучасної філософії освіти
МД Култаєва
Практична філософія, 129-137, 2004
102004
Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах
М Култаєва
Філософія освіти, 153-195, 2017
92017
Інтеркультурний діалог у сучасних дидактичних і виховних практиках
МД Култаєва
Збірник матеріалів. Міжнар. наук.-практ. конфер.“Міжнародні комунікації та…, 2007
92007
Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ століття
МД Култаєва
МД Култаєва, ІІ Шеремет [за редакцією Бакірова ВС]–Харків: Харківський…, 2003
92003
Динамічне людство, або Педагогічні виклики глобалізації/Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. ст../Ред. ВС Лук'янець
МД Култаєва
К.: Вид. ПАРАПАН, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20