Aldona Frączkiewicz-Wronka
Aldona Frączkiewicz-Wronka
Professor of public management and social policy, University of Economics in Katowice
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia
A Frączkiewicz-Wronka
Wolters Kluwer, 2009
932009
Zarządzanie publiczne–elementy teorii i praktyki
A Frączkiewicz-Wronka
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009
89*2009
Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne-wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności
M Bratnicki, A Frączkiewicz-Wronka
Organizacja i kierowanie, 17-32, 2006
33*2006
Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną
A Frączkiewicz-Wronka
Śląsk, Katowice, 2012
272012
Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia
A Frączkiewicz-Wronka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 315, 262, 2010
262010
Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym
A Frączkiewicz-Wronka
Organizacja i Zarządzanie 4 (12), 11, 2010
262010
Zarządzanie usługami społecznymi: studium partnerstw publiczno-społecznych
A Frączkiewicz-Wronka
Difin, 2014
232014
Samorządowa polityka społeczna
A Frączkiewicz-Wronka
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002
232002
Resource based view and resource dependence theory in decision making process of public organisation-research fi ndings
A Frączkiewicz-Wronka, K Szymaniec
Management 16 (2), 16-29, 2012
212012
Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia: wyniki badań empirycznych
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 9-28, 2011
212011
Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską
A Frączkiewicz-Wronka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2001
192001
The use of ICT for achieving the objectives of the business model: social enterprise perspective
A Frączkiewicz-Wronka, M Wronka-Pośpiech
Polish Journal of Management Studies 10 (2), 33--42, 2014
162014
Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej
A Frączkiewicz-Wronka
Warszawa: WSP TWP, 2007
162007
Samorządowa polityka zdrowotna
A Frączkiewicz-Wronka, J Jasłowski, B Owcorz-Cydzik, D Sobusik
Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie, 2004
162004
Strategic orientation and organisational culture in polish public organisations: insights from the miles and snow typology
M Wronka-Pośpiech, A Frączkiewicz-Wronka
Management 20 (1), 126-141, 2016
152016
Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (Wybrane aspekty zachodzących zmian)
A Frączkiewicz-Wronka
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2001
142001
Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publiczną ochroną zdrowia
A Frączkiewicz-Wronka
Współczesne Zarządzanie, 84-96, 2006
132006
Odpływ profesjonalistów medycznych-postulowane narzędzia jego ograniczenia
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen, M Majowska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 11-28, 2008
122008
Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym,[w:] Nowe trendy ekonomiki i ich wykorzystanie w zarządzaniu, pod red
A Frączkiewicz-Wronka
Ryć K., Problemy Zarządzania, 2007
12*2007
Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna ściana dla sektora publicznego
A Frączkiewicz-Wronka
Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w …, 2008
112008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20