Follow
левін роман якович
левін роман якович
старший науковий співробітник, Інститут економіки і прогнозування
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців
О Яременко, О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, ...
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
202000
Оптимизация управления процессом спортивной тренировки велосипедистов на основе изучения структуры соревновательной деятельности
ЛРЯ Полищук Д.А.
Теория и практика физической культуры, 32–38, 1990
191990
Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, І Солоненко, ...
Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко…, 2000
182000
Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства
НМ Комарова, РЯ Левін, ОВ Вакуленко
Український соціум, 2, 2003
172003
Контроль специальной выносливости как средство управления тренировкой в циклических видах спорта
ноур левін
Наука в олимпийском спорте, 24–30, 1996
151996
Лактатный порог и его использование для управления тренировочным процессом: Метод. рекомендации
ВС Мищенко, РЯ Левин, АМ Ноур
ВС Мищенко, РЯ Левин, АМ Ноур–К.: ГНИИФКиС.–1997.–64 с, 1997
131997
Стан здоров’я дітей і молоді України
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, І Солоненко
Режим доступу: health. gov. ua/publ/conf. nsf. Дата використання–5.05, 2012
112012
Проблемы интеграции в единое экономическое пространство: общественное мнение на Украине
РЛ О. Балакирева, Д. Дмитрук
Мир перемен, 108–125, 2007
102007
Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту Здоров’я та поведінкові орієнтації…
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ГМ Даниленко, РЯ Левін, НМК Нгуєн, ...
К.: Поліграфічний центр Фоліант, 2019
82019
Цінності освіти і праці як передумови сталого розвитку українського суспільства
ОМ Балакірєва, РЯ Левін, АМ Ноур
Український соціум, 7-30, 2012
72012
Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді:[монографія]
ОМ Балакірєва, Р Левін, Н Рингач
К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007
72007
Управление тренировкой квалифицированных велосипедистов шоссейников на основе использования пульсовых критериев интенсивности нагрузки: Автореф. дис…. канд. пед. наук.-Киев, 1989
РЯ Левин, АМ Ноур, АА Багиянц
Киев, 1989
71989
Ідеологія і основні принципи теорії формування здорового способу життя
Л Яременко
Український соціум, 61–75, 2005
62005
Формування здорового способу життя/О
О Вакуленко, Л Жалiло
Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко.–К…, 2000
62000
Сприйняття населенням напрямків соціально-економічного розвитку країни як передумова готовності до системних реформ та модернізації
ШОП Балакірєва О.М., Левін Р.Я., Головенько В.А., Дмитрук Д.А., Місютіна В ...
Український соціум, 7–30, 2010
52010
Типова технологія соціальної роботи з клієнтами
ЛРЯ Яременко О.О., Толстоухова С.В.
Український соціум, 64–75, 2004
52004
Перший досвід діяльності центру соціальної роботи з дітьми-інвалідами
левін
Соціальна політика і соціальна робота, 137–139, 1999
41999
Готовність українського соціуму до модернізації ключових сфер суспільного життя
Л Балакірєва
Український соціологічний журнал, 4–25., 2010
32010
РОЛЬ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ФОРМУВАННІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ1
ДА Дмитрук, РЯ Левін
Український соціум, 54-72, 2019
22019
Ціннісні орієнтації населення країн старої та нової Європи як фактор їхньої інтеграції
РЯЛ О.М. Балакірєва
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; серія…, 2013
2*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20