Krzysztof Jajuga
Krzysztof Jajuga
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
TytułCytowane przezRok
Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa
K Jajuga, T Jajuga
Wydawn. Naukowe PWN, 1996
1208*1996
ZarzÄ… dzanie ryzykiem
W Ronka-Chmielowiec, A StopczyĹ, A Wojtasiak-Terech
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
5292007
Statystyczna analiza wielowymiarowa
K Jajuga
Wydaw. Naukowe PWN, 1993
3631993
Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów
K Jajuga
PWN, 1990
1731990
Inwestycje finansowe
K Jajuga, K Kuziak, P Markowski
Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997
1471997
L1-norm based fuzzy clustering
K Jajuga
Fuzzy Sets and Systems 39 (1), 43-50, 1991
1311991
Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego
K Jajuga
Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000
1262000
Elementy nauki o finansach: kategorie i instrumenty finansowe
K Jajuga
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
1202007
Classification, clustering, and data analysis: recent advances and applications
K Jajuga, A Sokolowski, HH Bock
Springer Science & Business Media, 2012
1152012
Fuzzy clustering with squared Minkowski distances
PJF Groenen, K Jajuga
Fuzzy Sets and Systems 120 (2), 227-237, 2001
1052001
Jak inwestować w papiery wartościowe?
K Jajuga, T Jajuga
1021994
Linear fuzzy regression
K Jajuga
Fuzzy Sets and Systems 20 (3), 343-353, 1986
651986
On the general distance measure
K Jajuga, M Walesiak, A Bak
Exploratory data analysis in empirical research, 104-109, 2003
482003
Miary ryzyka rynkowego–część trzecia
K Jajuga
Rynek Terminowy 8, 112-117, 2000
422000
Standardisation of data set under different measurement scales
K Jajuga, M Walesiak
Classification and information processing at the turn of the millennium, 105-112, 2000
422000
Modele z dyskretną zmienną objaśnianą,[w:] S
K Jajuga
Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa, 218-259, 1990
361990
Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym
K Jajuga
Rynek Terminowy 3 (5), 1999
331999
Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji
K Jajuga
Przegląd Statystyczny 31 (3-4), 237-250, 1984
331984
Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych: podręcznik dla słuchaczy Szkoły Giełdowej
K Jajuga
Giełda Papierów Wartościowych, 2006
302006
Opcje egzotyczne-wprowadzenie
K Jajuga, W Gudaszewski, W Mróz
Rynek terminowy, 6-12, 2004
272004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20