Krzysztof Jajuga
Krzysztof Jajuga
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa
K Jajuga, T Jajuga
Wydawn. Naukowe PWN, 1996
1316*1996
ZarzÄ… dzanie ryzykiem
K Jajuga, W Ronka-Chmielowiec, A StopczyĹ, A Wojtasiak-Terech
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019
5932019
Statystyczna analiza wielowymiarowa
K Jajuga
Wydaw. Naukowe PWN, 1993
3951993
Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów
K Jajuga
PWN, 1990
1871990
Inwestycje finansowe
K Jajuga, K Kuziak, P Markowski
Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997
1551997
Classification, clustering, and data analysis: recent advances and applications
K Jajuga, A Sokolowski, HH Bock
Springer Science & Business Media, 2012
1352012
L1-norm based fuzzy clustering
K Jajuga
Fuzzy Sets and Systems 39 (1), 43-50, 1991
1351991
Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego
K Jajuga
Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000
1342000
Elementy nauki o finansach: kategorie i instrumenty finansowe
K Jajuga
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
1292007
Fuzzy clustering with squared Minkowski distances
PJF Groenen, K Jajuga
Fuzzy Sets and Systems 120 (2), 227-237, 2001
1092001
Jak inwestować w papiery wartościowe?
K Jajuga, T Jajuga
1061994
Linear fuzzy regression
K Jajuga
Fuzzy Sets and Systems 20 (3), 343-353, 1986
681986
Standardisation of data set under different measurement scales
K Jajuga, M Walesiak
Classification and information processing at the turn of the millennium, 105-112, 2000
652000
On the general distance measure
K Jajuga, M Walesiak, A Bak
Exploratory data analysis in empirical research, 104-109, 2003
582003
Miary ryzyka rynkowego–część trzecia
K Jajuga
Rynek terminowy 8, 112-117, 2000
562000
Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji
K Jajuga
Przegląd Statystyczny 3 (4), 237-290, 1984
391984
Modele z dyskretną zmienną objaśnianą,[w:] S
K Jajuga
Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa, 218-259, 1990
381990
Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym
K Jajuga
Rynek Terminowy 3 (5), 1999
361999
Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych–wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych
K Jajuga
Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1987
321987
Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych
K Jajuga
Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa, 2007
312007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20