Folia Toruniensia (DOI: 10.12775/FT)
Folia Toruniensia (DOI: 10.12775/FT)
Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń
Zweryfikowany adres z ksiaznica.torun.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
2010.„Struktura proweniencyjna rękopisów pochodzących z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.”
A Mycio
Folia Toruniensia, 9-10, 2009
92009
„Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu”
W Kwiatkowska
Folia Torunensia 1, 9-30, 2000
62000
Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego
M Kowalska
Folia Toruniensia 8, 117-135, 2008
42008
Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
L Klimaszewska
Folia Toruniensia 8, 2008
42008
Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym
M Bródka
Folia Toruniensia 17 (1), 191-205, 2017
32017
„Niech sobie piszą…”, działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL
B Centek
Folia Toruniensia 16 (1), 9-34, 2016
32016
Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
K Wyszomirska
Folia Toruniensia 13, 125-130, 2013
32013
Badania proweniencyjne starych druków w Bibliotece UMK w Toruniu
M Strutyńska
Folia Toruniensia, 53-60, 2011
32011
Spotkanie autorskie z Andą Rottenberg promujące książkę „Proszę bardzo”
K Konieczna
Folia Toruniensia 11, 2011
32011
Kształcenie infobrokerów w Toruniu
M Kowalska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, 2011
32011
Pamięć rodu Działowskich w świetle XVIII i XIX-wiecznych zapisów rodzinnych
S Roszak, M Targowski
Folia Toruniensia, 35-44, 2011
32011
Katalog rękopisów do dziejów księgozbiorów i drukarstwa toruńskiego i pruskiego w zespole archiwalnym Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego,„
K Krzysztof
Folia Toruniensia 5, 93-109, 2005
32005
Biblioteki w Toruniu w latach 1920–1939 (część II)
K Tomkowiak
Folia Toruniensia 5, 51-72, 2005
32005
Początki Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i jej działalność w latach 1921–1939
A Skowroński
Folia Toruniensia 2, 3, 2002
32002
Katechizmy dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1949
G Lewandowicz-Nosal
Folia Toruniensia 17 (1), 129-156, 2017
22017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek–Informacja. Książka. Cyberkultura”
M Balcerek
Folia Toruniensia 17 (1), 279-286, 2017
22017
Kompozycja typograficzno-wydawnicza podręczników lwowskiej firmy Kazimierza Stanisława Jakubowskiego (1868-1926)
I Gruchała
Folia Toruniensia 17 (1), 103-128, 2017
22017
Potyczki bibliografów z cenzurą w okresie zaborów
A Matczuk
Folia Toruniensia 17 (1), 75-101, 2017
22017
Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r.(cz. I–wychowanie religijne i program nauczania). Przekład z języka łacińskiego
T Dreikopel
Folia Toruniensia 15, 59-67, 2015
22015
Franciszek Wojciechowski–zapomniany redaktor „Przyjaciela” i „Gazety Toruńskiej”
G Gzella
Folia Toruniensia 14, 29-39, 2014
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20