Follow
Folia Toruniensia (DOI: 10.12775/FT)
Folia Toruniensia (DOI: 10.12775/FT)
Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń
Verified email at ksiaznica.torun.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
2010.„Struktura proweniencyjna rękopisów pochodzących z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.”
A Mycio
Folia Toruniensia, 9-10, 2009
82009
„Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu”
W Kwiatkowska
Folia Torunensia 1, 9-30, 2000
52000
Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego
M Kowalska
Folia Toruniensia 8, 117-135, 2008
42008
Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym
M Bródka
Folia Toruniensia 17 (1), 191-205, 2017
32017
Potyczki bibliografów z cenzurą w okresie zaborów
A Matczuk
Folia Toruniensia 17 (1), 75-101, 2017
32017
„Niech sobie piszą…”, działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL
B Centek
Folia Toruniensia 16 (1), 9-34, 2016
32016
Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
K Wyszomirska
Folia Toruniensia 13, 125-130, 2013
32013
Badania proweniencyjne starych druków w Bibliotece UMK w Toruniu
M Strutyńska
Folia Toruniensia 11, 53-60, 2011
32011
Pamięć rodu Działowskich
S Roszak, M Targowski
Folia Toruniensia 11, 35-44, 2011
32011
Kształcenie infobrokerów w Toruniu
M Kowalska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, 2011
32011
Biblioteki w Toruniu w latach 1920–1939 (część III)
K Tomkowiak
Folia Toruniensia 6, 45-56, 2006
32006
Katalog rękopisów do dziejów księgozbiorów i drukarstwa toruńskiego i pruskiego w zespole archiwalnym Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego,„
K Krzysztof
Folia Toruniensia 5, 93-109, 2005
32005
Katechizmy dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1949
G Lewandowicz-Nosal
Folia Toruniensia 17 (1), 129-156, 2017
22017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek–Informacja. Książka. Cyberkultura”
M Balcerek
Folia Toruniensia 17 (1), 279-286, 2017
22017
Kompozycja typograficzno-wydawnicza podręczników lwowskiej firmy Kazimierza Stanisława Jakubowskiego (1868-1926)
I Gruchała
Folia Toruniensia 17 (1), 103-128, 2017
22017
Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r.(cz. I–wychowanie religijne i program nauczania). Przekład z języka łacińskiego
T Dreikopel
Folia Toruniensia 15, 59-67, 2015
22015
Franciszek Wojciechowski–zapomniany redaktor „Przyjaciela” i „Gazety Toruńskiej”
G Gzella
Folia Toruniensia 14, 29-39, 2014
22014
Biblioteka podręczna Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
W Krajniak
Folia Toruniensia 14, 97-99, 2014
22014
Katalog grudziądzkich afiszy teatralnych z lat 1957–1989 w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej–Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
W Krajniak
Folia Toruniensia 13, 81-123, 2013
22013
Książnica Kopernikańska a kolekcjonerstwo w dawnym Toruniu. Na przykładzie książek z biblioteki pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta
I Imańska
Folia Toruniensia 13, 29-43, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20