Obserwuj
Сергій Дмитрук
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження
О Грішнова, С Дмитрук
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
37*2015
Формування соціально-економічного механізму збереження людського капіталу України в умовах кризи
СМ Дмитрук
Бізнес Інформ, 59-64, 2015
92015
Вплив людського капіталу на розвиток підприємства
СМ Дмитрук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 357-361, 2014
82014
Людський капiтал в умовах кризи: оцiнка i пошук можливостей збереження
О Грiшнова, С Дмитрук
Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
52015
Оцінка впливу кризових явищ на процеси формування і збереження людського капіталу
С Дмитрук
Україна: аспекти праці, 47-51, 2015
32015
Науково-методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи
СМ Дмитрук
Cоціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр.–2015.–Вип 1 …, 0
3
Сучасні практики добору персоналу: аналіз тенденцій розвитку
Т Вонберг, С Дмитрук, В Крочак
Економіка та суспільство, 2023
22023
Підвищення ефективності управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України
ІО Абрамович, СМ Дмитрук
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, 2-3, 2019
22019
Финансово-экономическое обеспечение сохранения человеческого капитала в условиях кризиса
СН Дмитрук
Экономика. Управление. Право, 26-30, 2015
22015
Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи
СМ Дмитрук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 266-275, 2015
22015
Інвестиції в навчання персоналу як інструмент формування і розвитку людського капіталу підприємства «ЮРІЯ-ФАРМ»
СМ Дмитрук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Вплив системи оцінки діяльності на використання людського капіталу підприємства
СМ Дмитрук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
Використання інформаційних технологій в навчальному процесі
СМ Дмитрук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Оцінка розвитку та ефективності використання людського капіталу підприємства
СМ Дмитрук, СН Дмитрук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
22007
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ВЗАЄМОДІЇ СБУ ТА ЗСУ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ПОШУК ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
В Гурковський, І Козак, С Дмитрук
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2023
12023
Управління ризиками в системі стратегування безпекового середовища: державно-управлінський аспект
С Дмитрук
Публічне урядування 23 (3), 95-108, 2020
12020
Понятійно-категорійний апарат стратегування у сфері державного управління безпековим середовищем
С ДМИТРУК
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2019
12019
Соціально-економічний механізм збереження людського капіталу в умовах кризи
СМ Дмитрук
—демо/Дмитрук Сергій Миколайович—К., 2016.—219 с, 0
1
ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК
ТВ Вонберг, СМ Дмитрук, ОЛ Штільгойз
Підприємництво та інновації, 7-13, 2024
2024
Бренд роботодавця: процес формування та дослідження ефективності
ТВ Вонберг, СМ Дмитрук, ЮВ Зубова
Економічний простір, 25-29, 2024
2024
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20