Obserwuj
Заришняк Анатолій Семенович
Заришняк Анатолій Семенович
Національна академія аграрних наук
Zweryfikowany adres z naas.gov.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Микроэлементы в сельском хозяйстве
СЮ Булыгин, ЛФ Демишев, ВА Доронин, АС Заришняк, ЯВ Пащенко, ...
Дніпропетровськ: Січ 100, 3, 2007
1972007
Агобиология ризосферы растений
АСЗ Я.М. Гадзало, Н.В.Патика
К. : Аграрна наука, 2015
412015
Влияние некорневой подкормки микроудобрениями на продуктивность сахарной свеклы и содержание в ней макроэлементов
ИН Жердецкий, АС Заришняк, АВ Ступенко
Агрохимия, 20-27, 2010
312010
Позакореневе внесення мікродобрив при вирощуванні цукрових буряків
АС Заришняк
Цукрові буряки, 17-19, 2006
302006
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ...
Аграрна наука, 2011
282011
Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах
АС Заришняк, ЯП Цвей, ВВ Іваніна
Київ: Аграрна наука, 2015
272015
Позакореневе внесення мікроелементів у формі комплексонатів металів на культурі цукрових буряків
АС Заришняк, ІМ Жердецький
Цукрові буряки, 18-20, 2007
212007
Роль микроудобрений в повышении продуктивности сахарной свеклы
АС Заришняк, ОП Стрилец
Сахарная свекла, 10-12, 2013
172013
Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України
АС Заришняк, СА Балюк, МВ Лісовий, АВ Комариста
Вісник аграрної науки, 28-32, 2012
152012
Від класичних основ землеробської механіки до сільськогосподарських машин майбутнього
ВМ Булгаков, АС Заришняк, ІВ Головач
Механізація та електрифікація сільського господарства, 26-34, 2012
152012
Влияние удобрений на потребление элементов питания культурами зерно-свекловичного севооборота на черноземе оподзоленном
АС Заришняк, СИ Руцкая, ТВ Колибабчук
Агрохимия, 39-46, 2003
142003
Позакореневе підживлення мікроелементами і якість насіння
АС Заришняк, ІІ Буряк
Цукрові буряки, 10-11, 2003
142003
Фосфатный режим чернозема оподзоленного при длительном применении удобрений
АС Заришняк, ВВ Иванина, ТВ Колибабчук
Агрохимия, 20-26, 2014
132014
Добрива–головний фактор підвищення продуктивності цукрових буряків
АС Заришняк, КА Савчук
Цукрові буряки, 4-5, 2005
132005
Влияние систематического внесения удобрений и вида зерносвекловичного севооборота на продуктивность культур в зоне центральной лесостепи правобережья Украины
АС Заришняк, СИ Руцкая, ТВ Колибабчук
Агрохимия, 30-30, 2003
122003
Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту
ЯМ Гадзало, МВ Патика, АС Заришняк, ТІ Патика
Мікробіологічний журнал, 88-109, 2017
112017
Добрива, врожайність та винос елементів живлення
АС Заришняк, СІ Руцька, ТВ Колібабчук
Цукрові буряки, 6-7, 2002
112002
Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни
АС Заришняк, ВВ Іваніна, ТВ Колібабчук
Вісник аграрної науки, 26-30, 2012
102012
Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування позакореневого підживлення
АС Заришняк, ІМ Жердецький
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 253-259, 2008
102008
Оптимизация удобрения сахарной свеклы в звеньях севооборота
АС Заришняк, ВВ Иванина, ТВ Колибабчук
Сахарная свекла, 14-16, 2013
92013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20