Joanicjusz Nazarko
Joanicjusz Nazarko
Professor, Bialystok University of Technology / Politechnika Białostocka
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
The fuzzy regression approach to peak load estimation in power distribution systems
J Nazarko, W Zalewski
IEEE Transactions on Power Systems 14 (3), 809-814, 1999
1001999
Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions
J Nazarko, J Šaparauskas
Technological and Economic development of Economy 20 (1), 25-44, 2014
872014
Estimation of diversity and kWHR-to-peak-kW factors from load research data
A Sargent, RP Broadwater, JC Thompson, J Nazarko
Power Systems, IEEE Transactions on 9 (3), 1450-1456, 1994
821994
Estimating substation peaks from load research data
RP Broadwater, A Sargent, A Yarali, HE Shaalan, J Nazarko
IEEE Transactions on Power Delivery 12 (1), 451-456, 1997
811997
Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze
J Nazarko
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 2013
76*2013
Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych
J Nazarko, M Komuda, K Kuźmicz, E Szubzda, J Urban
Badania Operacyjne i Decyzje nr 4 18, 89-105, 2008
58*2008
Application of statistical and neural approaches to the daily load profiles modelling in power distribution systems
J Nazarko, ZA Styczynski
1999 IEEE transmission and distribution conference (Cat. No. 99CH36333) 1 …, 1999
551999
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analizy STEEPVL i SWOT
J Nazarko, Z Kędzior
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
46*2010
The general concept of benchmarking and its application in higher education in Europe
J Nazarko, KA Kuźmicz, E Szubzda‐Prutis, J Urban
Higher Education in Europe 34 (3-4), 497-510, 2009
372009
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
35*2011
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
W Kowalczewski, J Nazarko
Difin, 2006
35*2006
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
33*2012
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, i in.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
29*2013
The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives
J Nazarko, A Kononiuk
Technological and Economic Development of Economy 19 (3), 510-532, 2013
282013
Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. foresightu technologicznego «NT FOR Podlaskie 2020»
J Nazarko
OPTIMUM Nr 2, 241-251, 2011
272011
Elektroenergetyczne układy przesyłowe
S Kujszczyk, S Brociek, Z Flisowski, J Gryko, J Nazarko, Z Zdun
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1997
271997
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy
A Kononiuk, A Gudanowska, J Nazarko, et al.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
24*2013
Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glińska, A Kononiuk, L Nazarko
Int. J. Foresight and Innovation Policy 9 (Vol. 9, No. 1), 19-38, 2013
242013
A practical guide. Benchmarking in European Higher Education
F Vught van, U Brandenburg, N Burquel, D Carr, G Federkeil, ...
ESMU, Brussels, 2008
24*2008
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
232016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20