Obserwuj
Jaroslaw Witkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia
J Witkowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
6922010
The role of local governments in the development of city logistics
J Witkowski, M Kiba-Janiak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 125, 373-385, 2014
1022014
Logistyka firm japońskich
J Witkowski
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999
841999
Correlation between city logistics and quality of life as an assumption for referential model
J Witkowski, M Kiba-Janiak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 39, 568-581, 2012
772012
Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych
J Witkowski
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 1995
671995
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
J Witkowski
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskar Langego we Wrocławiu, 2002
502002
Sustainable urban mobility plans: How do they work?
M Kiba-Janiak, J Witkowski
Sustainability 11 (17), 4605, 2019
462019
Pojęcie i typologia projektów logistycznych
J Witkowski, B Rodawski
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2-6, 2007
372007
Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym
E Gołembska, D Kempny, J Witkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
352005
Logistyka w organizacjach sieciowych
J Witkowski
Gospodarka materiałowa i logistyka, 168-171, 2000
332000
Modelowanie logistyki miejskiej
M Kiba-Janiak, J Witkowski
PWE, Warszawa, 2014
292014
The macro-and micro-environmental factors of decisions of production facility location by Japanese companies in Poland
J Witkowski, K Cheba, M Kiba-Janiak
Forum Scientiae Oeconomia 5 (1), 2017
172017
Modelowanie logistyki miejskiej. W poszukiwaniu nadrzędnego celu i kryteriów oceny modelu
J Witkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 125-135, 2011
152011
Strategie i logistyka organizacji sieciowych
J Witkowski
152005
O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją w przedsiębiorstwie
J Witkowski
Gospodarka materiałowa i logistyka, 211-214, 1999
151999
Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw-próba systematyzacji pojęć
J Witkowski
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 180-189, 2005
142005
Istota zielonych łańcuchów dostaw-propozycja systematyzacji pojęć
J Witkowski, A Pisarek
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017
132017
Siedem pułapek certyfikacji systemów zarządzania jakością
A Baraniecka, J Witkowski
CZY PAMIĘTAJĄ PAŃSTWO O PRENUMERACIE „PRZEGLĄDU ORGANIZACJI”, 61, 2005
132005
Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa
J Witkowski
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 54-62, 2004
132004
Metodologiczne podstawy strategii logistycznej w przedsiębiorstwie
J Witkowski
Gospodarka Materiałowa, 214-217, 1993
131993
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20