Ibrahim Durak
Ibrahim Durak
Pamukkale Üniversitesi, İşletme
Zweryfikowany adres z pau.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI.
İ Durak, A Yücel
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2010
662010
Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik
İ Durak
Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
642012
Girişimcilik Kültürü: Anadolu Girişimciliğinden Örnekler
A İrmiş, İ Durak, L Özdemir
Ekin Yayınevi, 2010
56*2010
Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları: Bir Alan Araştırması
İ DURAK
Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2), 2011
462011
Impaired enzymatic antioxidant defense mechanism in cancerous human thyroid tissues
I Durak, F Bayram, M Kavutcu, O Canbolat, HS Öztürk
Journal of endocrinological investigation 19 (5), 312-315, 1996
311996
Ögütsel Sessizliğin Demografik ve Kurumsal Faktörlerle İlişkisi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
İ Durak
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 28 (2), 2014
292014
Hemşirelerde iş tatmini: Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde bir araştırma
İ Durak, C Serinkan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2007
192007
İşletmelerde Çalışan İnsanlardan Daha Fazla Yararlanma Aracı Olarak Motivasyon Süreci ve Bir Uygulama
İ Durak
Pamukkale Üniversitesi, 1998
171998
Denizli Tekstil İşletmeleri Neden Fason Üretim Yapıyor? Bir Şebeke Organizasyon Çeşidi Olarak Fason Üretim Ve Denizli Tekstil İşletmeleri Uygulaması
İ DURAK
16*2006
Yöneticilerle Açıkça Konuşabilme Düzeyinin Genel Konuşma Nedenlerine Etkisi:Üniversitelerde Bir Araştırma
İ DURAK
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 111-136, 2013
82013
Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ ve Bazi Sosyo-Demografik Değişkenler Arasindaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştirma
İ DURAK
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (1), 281-297, 2018
72018
Sosyal Girişimcilik ve Ahilik Teşkilatı:Teorik Çerçeve/Social Entrepreneurship and Akhi Organization: Theoritical Framework
İ Durak
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, 101, 2016
72016
Network organizations in the Turkish textile sector
O Ozkanli, İ Durak
Problems and perspectives in management, 32-42, 2007
72007
Socio-Economics Effects of Akhism and Reflections until Nowadays
İ Durak, A Yücel
Suleyman Demirel University, the Journal of Faculty of Economics and …, 2010
62010
Gaziantepli Girişimcilerin Genel Özellikleri, 2
A İrmiş, İ Durak, L Özdemir
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi …, 2008
62008
Üretimde mekan boyutunun önemi ve bilgi toplumu açısından değerlendirilmesi
İ Durak, M Cihangir, N Gültekin
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2006
62006
Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları: Bir Alan Araştırması
I Durak
Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2), 194-213, 2011
52011
Girişimcilik Kültürü, Ekin Yayınevi
A İrmiş, İ Durak, L Özdemir
Bursa, 2010
52010
Küreselleşme Sürecinde Şebeke Organizasyonlar ve Denizli Tekstil İşletmeleri Uygulaması
İ Durak
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler, 2005
52005
Cynicism as Mediating Variable between Leadership Support and Emotional Burnout: Administrative Support Staff in Turkish Universities
NK Turkmen Taşer Akbaş, İbrahim Durak, Aysun Çetin
Transylvanian Review of Administrative Sciences 53, 2018
3*2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20