Obserwuj
Elżbieta Skąpska
Elżbieta Skąpska
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Trust and distress prediction in modal shift potential of long-distance road freight in containers: modeling approach in transport services for sustainability
E Szaruga, E Skąpska, E Załoga, W Matwiejczuk
Sustainability 10 (7), 2370, 2018
162018
Rozwój Polski Wschodniej: ograniczenia i wyzwania (r. 9)
B Jóźwik, M Sagan, J Szafran, K Sołkowicz, E Skąpska
Difin, 2012
132012
Human capital indicators in services industries from workforce profile to output measares
E Skąpska, J Samul
European Scientific Journal 10 (11), s. 292-301, 2015
112015
Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług
E Skąpska
CeDeWu, 2019
82019
Development of the services sector in Poland at the turn of the century. Tendencies, determinants, prospects
E Skąpska
LAP Lambert Academic Publishing, 2014
62014
Społeczna gospodarka rynkowa: Polska i integracja europejska
E Mączyńska, P Pysz, G Szulczewski, L Hejny, A Jurczuk, M Miszewski, ...
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018
52018
Theoretical components of intra-industry service development strategy
M Gnusowski, AG Goncharuk, E Skąpska, O Domakur
European Journal of Service Management 22, 21-29, 2017
52017
Percepcja usługobiorcy w rozwoju społeczeństwa wiedzy
E Skąpska
Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, 2009
42009
Trust Management: Key Factor of the Sustainable Organizations Embedded in Network
A Jabłoński, B Kożuch
MDPI, 2019
32019
Transgraniczność Polski i Białorusi - stymulatory i bariery
ES V Holubava
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (z. 3), s. 229-243, 2018
32018
Services in theory of economic order. Ordo perspective
E Skąpska
Preparation for the Future Innovative Economy, 403, 2016
32016
Poszanowanie godności osoby ludzkiej w gospodarowaniu zasobami pracy
E Skąpska
Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego …, 2020
2*2020
Progressive Services Viewed by Service Providers: Regional Comparative Analysis
E Skąpska, M Hundert
Eurasian Business Perspectives: Proceedings of the 23rd Eurasia Business and …, 2020
22020
Innovative entrepreneurship evaluation in opinion of service company managers in Podlaskie Province
E Skapska
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
22017
Analysis of multidimensional information structures in economic service process–nonlinear approach
E Skąpska
European Journal of Service Management 17 (1), 51-56, 2016
22016
Services from the perspective of sectors in countries of The Commonwealth of Independent States
E Skąpska
International Journal of Advances in Management and Economic 2, 73-81, 2016
22016
Service sector as development engine of new countries in European Union
E Skąpska
Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Calaya …, 2015
22015
Znaczenie innowacji produktowych w usługach
E Skąpska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
22014
Oblicza racjonalności w ekonomice usług
E Skąpska
Studia Ekonomiczne, 257-266, 2014
22014
Imperatyw jakości w usługach
E Skąpska
Servire veritati, 235-250, 2011
22011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20