Elżbieta Antczak
Elżbieta Antczak
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonometria przestrzenna: metody i modele analizy danych przestrzennych
B Suchecki
Wydawnictwo CH Beck, 2010
3832010
Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju
E Antczak
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 37-53, 2013
412013
Ekonometria przestrzenna: Modele zaawansowane
B Suchecki, WCH Beck
Wydawnictwo CH Beck, 2012
272012
Analiza zanieczyszczenia powietrza w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów
E Antczak
Ekonomia i Środowisko, 191--209, 2014
92014
Przestrzenno-czasowe analizy zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce
E Antczak, A Żółtaszek
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 283-297, 2010
92010
Migration Processes in European Cities: A Spatio-Temporal Analysis Using Different Spatial Weights Matrices
E Antczak, K Lewandowska-Gwarda
Estudios de economía aplicada 33 (1), 53-80, 2015
82015
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy: analizy przestrzenno-czasowe
E Antczak
Wydawnictwo Biblioteka, 2012
82012
Mierniki koncentracji przestrzennej w analizie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce
E Antczak, A Żółtaszek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 16 (47 …, 2009
72009
Migracje wewnętrzne w polskich miastach–analiza z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów
K Lewandowska-Gwarda, E Antczak
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2015
62015
Spatial autoregressive panel data models applied to evaluate the levels of sustainable development in European countries
E Antczak, J Suchecka
Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis 252, 21-44, 2011
62011
Koncentracja i specjalizacja w przestrzennych analizach ekonomicznych,[w:] B
B Suchecki, E Antczak
Suchecki, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych …, 2010
62010
Efficiency in spatially disaggregated labour market matching
E Antczak, E Gałecka-Burdziak, R Pater
CERGE-EI Working Paper Series, 2016
52016
Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku
E Kwiatkowski, B Suchecki
Raport VI, IPiSS, Warszawa, 2013
52013
Analysis of emigration in Europe using the spatial dynamic shift-share method
E Antczak, K Lewandowska-Gwarda
Folia Oeconomica Stetinensia 15 (2), 7-26, 2015
42015
Economic Development and Transfrontier Shipments of Waste in Poland–Spatio-Temporal Analysis
E Antczak
Comparative Economic Research 17 (4), 5-21, 2014
42014
Aplikacja przestrzennych modeli panelowych do weryfikacji hipotezy Środowiskowej Krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski
E Antczak
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 113-129, 2012
42012
Degradacja powietrza a rozwój gospodarczy w Europie. Modele panelowe z efektami przestrzennymi,[in:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk spoáeczno–gospodarczych
E Antczak
Materiały IV Konferencji Naukowej im. prof. Aleksandra Zeliasia, Zakopane …, 2010
42010
Municipal waste in Poland: analysis of the spatial dimensions of determinants using geographically weighted regression
E Antczak
European Spatial Research and Policy 26 (2), 177-197, 2019
32019
Analysis of Internal Emigration in Poland with Using the Spatial Dynamic Shift-Share Method
K Lewandowska-Gwarda, E Antczak
Argumenta Oeconomica 2 (DOI: 10.15611/aoe.2015.2.07 ; oai:www.db), 123-143, 2015
32015
Analizy strukturalno geograficzne,[w:] B. Suchecki (red.)
E Antczak
Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, 2010
32010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20