Anna Krejner-Nowecka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sposoby tworzenia organizacji sieciowych,[w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red
Z Dworzecki, A Krejner-Nowecka
Z. Dworeczki, Euro Export Grupa Doradcza sp. zoo, Warszawa, 2002
212002
Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie,[w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red
A Krejner-Nowecka
M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa, 103, 2002
122002
Sposoby tworzenia organizacji sieciowych,[w:] Dworzecki Z.(red.)
Z Dworzecki, A Krejner-Nowecka
Przedsiębiorstwo kooperujące, 2002
92002
Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji-wyniki badań
A Krejner-Nowecka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 342-349, 2004
72004
Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie
A Krejner-Nowecka
Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa, 2002
72002
Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie,[w:] Romanowska M
A Krejner-Nowecka
Trocki M.[red.], Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa, 2002
62002
Why Do We Need Women on Boards?: A Synthesis of Theories
M Aluchna, A Krejner-Nowecka
Przegląd Organizacji, 72-80, 2016
52016
Wydzielenia i intensyfikowanie współpracy koordynowanej poprzez rynek jako główne sposoby tworzenia organizacji sieciowych
Z Dworzecki, A Krejner-Nowecka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 529-544, 2002
42002
Wydłużanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia (active ageing)–rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce
A Krejner-Nowecka
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 69, 2012
22012
Women on corporate boards in Poland: The current state of art
M Aluchna, A Krejner-Nowecka, E Tomczyk
Society and Economy 17 (3), 227-248, 2016
12016
Wprowadzenie do pracy nowych pracowników na przykładzie lekarzy stażystów–wyniki badań pilotażowych
W Ciesielski, A Krejner-Nowecka
Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020
2020
Zarządzanie kapitałem ludzkim: wyzwania
E Lisowska, Ł Waligóra, T Kupczyk, M Matejun, BE Matusiak, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, 2020
2020
INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF FAMILY-OWNED BUSINESS GROUPS–LPP CASE STUDY
W Mierzejewska, A Krejner-Nowecka
Organizacja i Kierowanie, 35-58, 2020
2020
Zarządzenie różnorodnością w organizacji LUDZIE
A Krejner-Nowecka
2019
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA A OBECNOŚĆ KOBIET W RADACH NADZORCZYCH. BADANIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE1
M Aluchna, A Krejner-Nowecka, E Tomczyk
Organizacja i Kierowanie, 103-118, 2017
2017
Dlaczego obecność kobiet w organach decyzyjnych jest potrzebna? Synteza teorii
M Aluchna, A Krejner-Nowecka
Przegląd Organizacji, 72-80, 2016
2016
Efektywna komunikacja jako element kreowania gotowości do outsourcingu.
A Krejnar-Nowecka
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej …, 2005
2005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17