Follow
Andrzej Szymanek
Andrzej Szymanek
Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Bezpieczeństwo i ryzyko w technice
A Szymanek
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2006
51*2006
Ttrans-risk-an integrated method for risk management in transport= Trans-risk-zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie
K Jamroz, A Kadziński, K Chruzik, A Szymanek, L Gucma, J Skorupski
Journal of KONBiN, 209-220, 2010
38*2010
Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach
M Dębowska-Mróz, P Lis, A Szymanek, T Zawisza
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
352017
Zrównoważony rozwój transportu miejskiego
T Cisowski, A Szymanek
Eksploatacja i Niezawodność 29, 15-26, 2006
202006
Teoria i metodologia zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.
A Szymanek
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej; ISBN 978-83-7351-505-5, 2012
192012
Safety and risk in road traffic: selected problems
Z Łukasik, A Szymanek
Transport problems 7, 83-94, 2012
162012
Risk acceptation principles in transport
A Szymanek
Journal of KONBiN 5 (2), 271, 2008
162008
Wektorowy model zagrożenia obiektu
A Szymanek
Materiały III Sympozjum Bezpieczeństwa Systemów, Kiekrz, 16-19 października …, 1990
13*1990
Rozwój standardów zarządzania ryzykiem w transporcie drogowym
A Szymanek
Logistyka 3 (CD-1), 6185-6191, 2014
112014
Sterowanie ruchem w transporcie. Koncepcja podstaw teoretycznych
A Szymanek
Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria: Transport, 1996
101996
System approach in road safety studies
A Szymanek
Communications 22 (4), 201-210, 2020
92020
Vector model of danger
AH Szymanek
Reliability Engineering & System Safety 37 (1), 65-71, 1992
91992
“Defence-in-Depth” Strategy in Transport Risk Management
A Szymanek
Communications in Computer and Information Science 104, 51-58, 2010
82010
Potencjałowa koncepcja bezpieczeństwa w modelowaniu ryzyka i niezawodności łańcucha dostaw
A Szymanek
Logistyka 2, 121-125, 2010
72010
Krytyczne wartości czasu reakcji kierowcy i ich wpływ na obniżenie niezawodności i bezpieczeństwa ruchu drogowego
A Kornacki, J Wawrzosek, A Bochniak, A Szymanek, H Pawlak
Eksploatacja i Niezawodność 19, 142-148, 2017
52017
Conception of" 4 goals and 3 levels" in risk management in road transport systems
A Szymanek
Archives of Transport 22 (3), 359-375, 2010
52010
Identyfikacja i dobór metod zarządzania ryzykiem na poszczególnych poziomach zadań transportu drogowego
A Szymanek
Nr zadania 17386, 2009
52009
i inni: Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie
K Jamroz, A Szymanek
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu 2, 0
5
Methodological aspects of risk management in road transport
A Szymanek
Journal of KONBiN 36 (1), 51, 2015
42015
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego
K Jamroz, A Szymanek
Transport Miejski i Regionalny 4, 30-36, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20