Obserwuj
Jarosław Dobkowski
Jarosław Dobkowski
Profesor prawa i administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży
J Dobkowski
Wolters Kluwer Polska, 2007
552007
Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne
J Dobkowski
Samorząd Terytorialny, 9-25, 2004
162004
Kodeks dobrej administracji Rady Europy (geneza–charakter–treści),[w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego
J Dobkowski
Na 50-lecie kpa, 0
9
Biznes, prawo, etyka
W Gasparski, J Jabłońska-Bonca, WA i Profesjonalne
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
82009
Kompetencja administracyjna
J Dobkowski
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, 2008
82008
Charakter prawny kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych,[w:] Bąk D.(red.)
J Dobkowski
Etos urzędnika, Warszawa, 2007
82007
Struktura interesu publicznego a zasady rozdzielenia odpowiedzialności publicznoprawnej w Administracji
J Dobkowski
Jednostka–państwo–Administracja. Nowy wymiar, Rzeszów, 2004
62004
Pojęcia i konstrukcje prawa samorządu terytorialnego ograniczające wszechwładzę państwa
J Dobkowski
Samorząd Terytorialny, 36-43, 2020
52020
Zróżnicowanie charakteru prawnego uchwał rady gminy (uwagi de lege lata)
J Dobkowski
Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 2 (16), 57-68, 2010
52010
Policje czy Policja?
J Dobkowski
Studia Prawnoustrojowe, 25-32, 2018
42018
Policja i samorząd terytorialny w Polsce: charakterystyka prawna relacji wzajemnych
J Dobkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
42015
Jerzy Karol Panejko (1886-1973)–zarys biografii,„
J Dobkowski
Studia, 2014
42014
Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej
J Dobkowski
Samorząd Terytorialny, 20-34, 2013
42013
Prawo publiczne i polityka administracyjna
J Dobkowski
Studia Prawnoustrojowe 18, 36-37, 2012
42012
Preponderancja aktów stanu cywilnego
J Dobkowski
Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, 2011
42011
Policja administracyjna w systemie administracji publicznej (wybrane zagadnienia)
W Bednarek, J Dobkowski, Z Kopacz
Instytucje wspolczesnego prawa adminisrtacyjnego. Ksiega jubileuszowa prof …, 2001
42001
Niepublikowane opracowanie Jerzego Stefana Langroda: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce
J Dobkowski
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 73-90, 2019
32019
Wielopostaciowość gminy w prawie polskim,[w:] Kryzys prawa administracyjnego?, t. 1: Jakość prawa administracyjnego, red
J Dobkowski
DR Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa, 2012
32012
Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011
T Górzyńska, M Błachucki, G Sibiga, M Jaśkowska, K Łakoma, A Skóra, ...
Naczelny Sąd Administracyjny, 2012
32012
Europejskie systemy pomocy społecznej (wybrane uwagi z zakresu komparatystyki administracyjnej)
J Dobkowski
Studia Prawnoustrojowe,(9), 167-186, 2009
32009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20